​Pašeráci vezli z Německa červenou naftu


Bezmála tři tisíce litrů topného oleje lidově nazývaného červená nafta zajistili celníci na Teplicku. Úspěšný zásah se jim podle mluvčího ústeckého celního ředitelství Jiřího Nejedlého podařil ve dvou případech.

Celníci nejdříve kolem šesté hodiny ranní překvapili na horské silnici číslo 382 řidiče červené dodávky Fiat Ducato s přívěsem, které si vytipovali ke kontrole. „V nákladovém prostoru vozidla celníci nalezli plechové sudy a v nich 998 litrů načervenalé olejovité kapaliny se zápachem nafty. Na přívěsném vozíku pod plachtou ukrytá plastová IBC kostka obsahovala dalších 998 litrů,“ uvedl Jiří Nejedlý.

Úspěšná byla i hlídka na silnici I/8, která si vytipovala ke kontrole dodávku značky Citroën. Řidič na ložné ploše přepravoval také jednu plastovou kostku s 998 litry topného oleje. „Oba řidiči svorně tvrdili, že topný olej nakoupili legálně v sousedním Německu, nebyli však schopni předložit doklady prokazující zdanění vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních. Celníci odebrali z nádob vzorky a odhalené množství 2 994 litrů minerálního oleje zajistili a převezli do skladu. Daňový únik vyčíslili na téměř 33 tisíc korun,“ dodal Nejedlý.

Červená nafta je určena výhradně pro výrobu tepla, z důvodu nižší ceny je však u nás podvodně používána pro pohon motorových vozidel. Pokud kontrolovaní řidiči neprokáží řádné zdanění přepravovaného topného oleje na území České republiky, vyměří celníci uniklou spotřební daň, která činí 10,95 korun za litr, a zajištěný topný olej propadne ve prospěch státu.

Řidiči se při přepravě minerálních olejů dopustil i dalšího přestupku. Jednak neabsolvovali povinné školení pro přepravu nebezpečných věcí a vozidla nebyla označena bezpečnostními tabulkami, čímž porušili mezinárodní dohodu ADR o přepravě nebezpečných věcí. Tento přestupek si s nimi ale vyřídí úředníci z odboru dopravy ústeckého Krajského úřadu, kterým celníci zadokumentovaný případ postoupí.