1918: Na Ústecku to bylo jinak

Karikatura z vídeňského humoristického časopisu kikeriki, 12. 1. 1919; autor neznámý

Výstava Rok 1918 na Ústecku je výsledkem výzkumu doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP. Během letošních oslav stého výročí vzniku Československé republiky bude v průběhu roku představena na řadě míst v Ústeckém kraji, s doprovodným programem bude též putovat po gymnáziích.

Patnáct výstavních panelů expozice představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.

Výzkum pro tuto výstavu probíhal od počátku roku 2017 za podpory projektu z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a taktéž z výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, pozornost věnovali především provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.

„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu a prozatím jí nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku, ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na která se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá nejen pro odborníky, ale především pro laické historiky a veřejnost. Doufám, že výstava přispěje k pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu specifických dějin regionu, ve kterém žijeme,“ uvádí editor výstavy a katalogu Mgr. Jan Grisa.

V rámci výzkumu, který předcházel vzniku výstavy, navštívili její autoři řadu regionálních i centrálních archivů a spolupracovali též s muzejními institucemi, které zapůjčily především obrazový materiál. „Vznik výstavy byl náročný stejně jako předcházející výzkum. Musíme si uvědomit, že na konci první světové války panoval především nedostatek, hlad a všeobecný chaos. Málokdy se našel někdo, kdo události zaznamenal na fotoaparát nebo jim věnoval větší pozornost ve svých vzpomínkách. Naštěstí se však podařilo z těchto střípků dát dohromady mozaiku, kterou na konci února představíme veřejnosti,“ dodává Jan Grisa.

Vernisáž výstavy proběhne dne 28. 2. 2018 od 15:00 h v atriu FF UJEP, kde bude k vidění až do 5. dubna 2018. Derniéra výstavy v prostorách filozofické fakulty bude pak spojena s krajským kolem dějepisné olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra historie FF UJEP pořádá každoročně ve spolupráci s Krajským úřadem ÚK. Výstava se poté představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle, na Hradě v Litoměřicích, v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům o danou problematiku bude k dispozici i výstavní katalog.

Kde bude možné výstavu vidět, výběr míst:
Severočeské divadlo Ústí nad Labem (17. 9. – 1. 10. 2018)
Muzeum města Ústí nad Labem (1. 10.–29. 10. 2018)
Krajský úřad Ústeckého kraje (29. 10. – 3. 12. 2018)

UJEP Ústí nad Labem