AGC Automotive Czech řádně pečuje o zdraví zaměstnanců


Chudeřická společnost AGC Automotive Czech, největší výrobce automobilových skel u nás, získal ocenění podnik podporující zdraví. To získávají firmy, které splňují nejen zákonem danou povinnost v péči o zdraví zaměstnanců, ale navíc poskytují lidem nadstandardní péči. AGC Automotive Czech například svým zaměstnancům platí lázeňskou péči, zajišťuje mnoho sportovních akcí nebo zdravotní prohlídky v nestátních zdravotnických zařízeních. Osvědčení udělilo firmě ministerstvo zdravotnictví na tři roky.

„V našem výrobním závodě pracuje kolem 2000 lidí. Péče o jejich zdraví je jednou z našich priorit. Zároveň jde organizačně i finančně o velmi náročnou část péče o naše zaměstnance. Přesto se snažíme podmínky v oblasti péče zdraví našich zaměstnanců stále posouvat a vylepšovat. Ocenění Podnik podporující zdraví je potvrzením, že se této oblasti věnujeme dlouhodobě a správně. Proto si ho velmi vážíme,“ říká personální ředitel AGC Automotive Czech Tomáš Brokeš.

Proto, aby firma AGC Automotive Czech ocenění získala, musela projít důkladným auditem Státního zdravotnického ústavu. Ten posuzuje, zda firmy splňují zákonem stanovená opatření v oblasti zdraví zaměstnanců a do jaké míry pečují o zaměstnance nad rámec daný zákonem. „Poskytujeme například každý rok 90 našim zaměstnancům rekondiční lázeňský pobyt zdarma, dalším 45 zaměstnancům platíme víkendový lázeňský pobyt, zajišťujeme také zvýhodněné pobyty v Lázních Bělohrad a Teplice. Mimo to poskytujeme příspěvek až 5000 na nadstandardní zdravotní péči,“ vyjmenovává některá nadstandardní opatření Tomáš Brokeš.

Firma také několik let provozuje anonymní HELP linku, která zaměstnancům pomáhá v tíživých situacích. Od letošního roku linka zaměstnancům nově pomůže například najít vhodné zdravotnické zařízení, pečovatelskou službu, domov pro seniory pro člena rodiny či zajistit ‎kompenzační pomůcky.

AGC Automotive Czech díky péči o zaměstnance a dalším oblastem společenské odpovědnosti získala několik dalších ocenění. Vloni to bylo například vítězství v soutěži Cena hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost nebo speciální cenu za zaměstnaneckou HELP linku v rámci soutěže TOP Odpovědná firma. Pravidelně se také AGC Automotive Czech zařazuje mezi oceňované zaměstnavatele.

AGC Automotive Czech v Chudeřicích je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC a jedním z největších a nejkomplexnějších v Evropě. Zaměstnává zhruba 2000 lidí. Skupina AGC je největším světovým výrobcem plochého skla. AGC Automotive Czech dodává automobilová skla pro všechny největší světové automobilky, vedle Mercedesu jsou to jednotlivé značky koncernů Volkswagen, BMW, Škoda, GM, FORD, Renault, Toyota, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další. Každé šesté auto nově vyrobené v Evropě je kompletně zaskleno z chudeřické AGC Automotive Czech.