Aktuální kalendář svozu odpadů v Ústí


Svoz odpadu ze zeleně ve vacích

Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 15. do 19. října 2018 od 8.00 do 17.30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.

Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám u svého objektu a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Důležité upozornění a naléhavé žádosti:

 • Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
 • Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.
 • Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abysteodpady odkládali výhradně ke sběrným nádobám u svého objektu a pouze den před termínem svozu.Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD, a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek a na dalších veřejných místech, je považováno za vytváření černé skládky.

MO Město

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice

Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 26.11. 2018.

OBLAST:

Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov

Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 3.12. 2018.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:

Klíše – Bukov – Všebořice – Božtěšice – Skorotice – Habrovice – Skřivánek

Datum svozu:2.10.2018

Klíše:U Koupaliště 15.00 – 15.20, Alešova 15.30 – 15.50

Bukov: Bří Čapků 16.00 – 16.20

Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45

Božtěšice: Petrovická 16.55 – 17.15

Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40

Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10

Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20 – 18.40

Město centrum – Vaňov – Hostovice – Skřivánek

Datum svozu: 16.10. 2018

Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 –15.50 Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20

Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30 –16.50 Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu

 1. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovice, Bukov, Všebořice

PONDĚLÍ 3.9.2018: Božtěšice – Strážky

Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská

ÚTERÝ 4.9. 2018: Skorotice – Bánov –Habrovice

Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině,  K Chatám, K Rybníku,  K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční,Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové AlejeOblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech

STŘEDA  5.9. 2018: Bukov

Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova

ČTVRTEK6.9.2018: Bukov

Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská

PONDĚLÍ10. 9. 2018: Všebořice

 1. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských

hrdinů), Zahradní

ÚTERÝ11. 9. 2018: Všebořice

Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru,Lipová, Plynárenská, Podhoří,  Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)

 

 1. etapa,Klíše, Předlice

STŘEDA12. 9. 2018: Klíše

Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova

ČTVRTEK13.9.2018: Klíše

Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří

PONDĚLÍ 17. 9. 2018: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova

Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova,Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička

ÚTERÝ 18. 9. 2018: Klíše

České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora

STŘEDA1 9. 9. 2018: Klíše

Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů

ČTVRTEK 20. 9. 2018: Předlice

Beneše Lounského, Boženy Němové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou

III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov

PONDĚLÍ 24. 9. 2018: město ul. Stará a do ní ústící ulice

Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará

ÚTERÝ 25. 9. 2018: město a Skřivánek

Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, VKutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova

STŘEDA 26. 9. 2018: Skřivánek

Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lisztova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

ČTVRTEK 27. 9.2018: město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční

Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového náměstí k Masarykova)

PONDĚLÍ 1.10. 2018: město-centrum – Hostovice

Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická,  Žižkova a celé

Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici

ÚTERÝ2. 10. 2018: město od železničního mostu směrem na Vaňov a Vaňov

Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

MO Střekov

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:

Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice,

vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 12. 11.2018

OBLAST:

Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky,

vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 19. 11. 2018

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:

Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov

Datum svozu: 30. 10. 2018

Střekov:     Žukovova, u pošty 15.00 – 15.20

Brná:Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30 – 15.50

Církvice:náves 16.00 – 16.20Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25 – 16.45 Střekov: Novosedlické náměstí 16.55 – 17.15 Nová Ves: točna MHD 17.20 – 17.40 Kojetice: točna MHD 17.45 – 18.05 Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15 – 18.35 Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40 – 19.00

Svoz objemného odpadu

 1. etapa, Střekov

STŘEDA3.10. 2018: Střekov, od Národního oboje směrem na Děčín

Děčínská (jen kulici K Loděnici), Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

ČTVRTEK4.10. 2018: sídliště Kamenný vrch

Kamenná, Nová

PONDĚLÍ 8. 10. 2018: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Děčín

Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria

ÚTERÝ 9. 10. 2018: Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou Ves

Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji

STŘEDA 10. 10. 2018: Střekov, pod tratí od Národního odboje směrem na Litoměřice

Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská

ČTVRTEK11. 10. 2018: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Litoměřice

Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni

PONDĚLÍ 15. 10. 2018: Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu

Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

 

 1. etapa, Osada, Brná

ÚTERÝ 16.10. 2018: Střekov, Osada za hradem

Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu

STŘEDA 17. 10. 2018: Brná

Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)

ČTVRTEK 18. 10. 2018: Brná

Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves

PONDĚLÍ 22. 10. 2018: Sebuzín

Sebuzín

ÚTERÝ 23.10. 2018: Církvice

Církvice

STŘEDA 24. 10. 2018: Svádov levá strana

28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná

ČTVRTEK 25. 10. 2018: Svádov pravá strana

Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská

PONDĚLÍ29. 10. 2018: Budov, Olešnice, Olšinky

Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná (Olšinky)

ÚTERÝ3010. 2018: Kojetice, Nová Ves

Kojetice, Nová Ves

MO Severní Terasa

Svoz vaků s odpady ze zeleně OBLAST:

Severní Terasa, Dobětice

vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 5. 11. 2018

Svoz nebezpečného odpadu OBLAST:

Severní Terasa – Stříbrníky Datum svozu: 13.11. 2018

Stříbrníky: Jizerská 16.40 – 17.00

Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17.10 – 17.30

Stříbrníky – Dobětice

Datum svozu: 16.10. 2018

Stříbrníky: Na Louži 17.25 – 17.45

Dobětice: Rabasova 17.50 – 18.10 Šrámkova 18.15 – 18.35

 

Svoz objemného odpadu

 1. etapa, Kočkov, Severní Terasa

STŘEDA 31.10. 2018: Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm

Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu

ČTVRTEK 1.11. 2018: Severní Terasa

Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů

PONDĚLÍ 5.11. 2018: Severní Terasa

Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková

ÚTERÝ 6.11.2018: Severní Terasa

Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

STŘEDA 7. 11. 2018: Severní Terasa

Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova

ČTVRTEK8.11. 2018: Severní Terasa

Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

 1. Stříbrníky, Dobětice

PONDĚLÍ12. 11. 2018: Stříbrníky

Jizerská, Šumavská, Orlická

ÚTERTÝ13. 11. 2018: Stříbrníky

Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici

STŘEDA 14.11. 2018: Dobětice

Brandtova, Ježkova, Poláčkova

ČTVRTEK 15.11. 2018: Dobětice

Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámková

PONDĚLÍ 19.11. 2018: Dobětice

Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

MO Neštěmice

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:

Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno,

vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 29. 10. 2018

Svoz nebezpečného odpadu

Mojžíř – Neštěmice – Krásné Březno

Datum svozu: 13.11. 2018

Mojžíř:Hlavní, u restaurace Na Růžku 15.00 – 15.20

Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15.30 – 15.50

Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16.00 – 16.20

 

Svoz objemného odpadu

 1. etapa,Mojžíř, Neštěmice

ÚTERÝ 20. 11.2018:

 1. Plachty

STŘEDA 21. 11. 2018:

Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná

ČTVRTEK 22.11.2018:

Na Skalce, Peškova, Picassova

PONDĚLÍ 26. 11.2018:

Ryjická, Sibiřská

ÚTERÝ 27. 11.2018:

Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže

STŘEDA 28. 11. 2018:

Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

 1. etapa, Krásné Březno

ČTVRTEK 29.11. 2018: sídliště Pod Vyhlídkou

Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí

PONDĚLÍ 3. 12. 2018: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčínovou

Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady

ÚTERÝ 4.12. 2018: Krásné Březno

l.máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé

Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě

STŘEDA 5. 12. 2018: Krásné Březno okolo ul. Nový svět

Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká

ČTVRTEK 6.12. 2018 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neštěmickou

Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova

PONDĚLÍ 10. 12. 2018: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická

Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická

ÚTERÝ 11. 12. 2018: Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní

V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*