České nebe rozzářilo Řím, hudbu ocenil i papež František


Velkým úspěchem skončila cesta sborů Collegium hortense z Teplic a SMoG z Mostu společně s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR do Věčného města na Národní pouť k 30. výročí svatořečení Anežky České.

Program měl tento příležitostný soubor v Římě skutečně nabitý. Během tří dnů stihl doprovodit tři velké poutní mše konané v nejvýznamnějších římských chrámech a také pro více než dva tisíce diváků provést České nebe, autorský cyklus kantát o českých světcích skladatele Jana Zástěry, který před tím zazněl například v katedrále svatého Víta v Praze nebo v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Zpěv sborů ocenil i sám papež František.

Podle odhadů dorazilo do Říma asi 3 až 4 tisíce poutníků z celé České republiky. Právě jim jeli do Říma posloužit svou hudbou sboristé ze severu Čech a instrumentalisté z Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Většinu repertoáru složil teplický skladatel a současně dirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR Jan Zástěra s pomocí svého mladšího kolegy Matouše Pavlise.

Přesně v den 30. výročí svatořečení Anežky České, tedy 12. listopadu, se konala velká poutní mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, kde ke svatořečení došlo. Slavnostní mši u hlavního oltáře baziliky k poctě papeže Jana Pavla II., který v roce 1989 Anežku svatořečil, celebroval kardinál Dominik Duka.

Ohlasy na hudební doprovod jednotlivých mší, stejně jako na slavnostní koncert byly skutečně mimořádné. Velkého díku se hudebníkům i všem sboristům dostalo jak ze strany biskupů a kněží, tak především ze strany lidí, kteří do Říma na pouť přijeli. Ti hudebníky několikrát odměnili ovacemi ve stoje. Nebyli ale jediní, velkého uznání se hudebníkům dostalo i od pracovníků, kteří spravují svatopetrskou baziliku. Podle jejich slov jsou hudební vystoupení na takto vysoké úrovni dokonce i ve sv. Petru spíše vzácností.

Ke svatořečení Anežky České došlo jen několik dní před událostmi na Národní třídě, které vedly k Sametové revoluci. Právě Anežčino svatořečení bylo vnímáno jako dobré znamení. Naplnila se tak prorocká slova kněze Tomáše Halíka pronesená právě v listopadu 1989 ve Vatikánu: „Tehdy, až bude svatořečena, bude v Čechách konečně dobře.“ Připomínky Anežčina svatořečení tak byly církevním příspěvkem k oslavám 30 let od pádu komunistického režimu v Československu.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*