Chci se zaměřit na česko-německou spolupráci


Čtyřka na kandidátce KSČM, krajský  zastupitel  a  předseda  komise  pro  zahraniční  vztahy  Jaroslav Horák ví, že navazovat mezinárodní vztahy je pro kraj důležité,  a  během  jeho  působení v komisi se podařilo uzavřít dohodu o spolupráci s desítkou států.

V krajském zastupitelstvu už pracujete. Jaká je vaše funkce?

V  krajských  volbách  v  roce  2012  jsem  byl  zvolen  členem  Zastupitelstva  Ústeckého  kraje.    Radou    Ústeckého    kraje    jsem byl pověřen, abych vykonával   funkci   předsedy   komise  pro  zahraniční  vztahy,  kterou  vykonávám  dodnes.  Díky  rodinným  vztahům  manželky,  která  pochází  ze  slovenského  Ružomberka,    se    mi    podařilo  navázat  kontakty  s  politiky  Žilinského  samosprávného  kraje,  které  po  oboustranném  souhlasu    vyvrcholily    podpisem Dohody o spolupráci mezi oběma kraji.

Máte  ještě  nějaké  rozpracované  plány,  které  byste  rád  dotáhl do konce?

Pokud  budu  opětovně  zvolen   do   krajského   zastupitelstva, chtěl bych se spolu s kolegy   zastupiteli   měst   a   obcí   kraje  zaměřit  na  další  rozvoj  spolupráce  Euroregionu  Krušnohoří/Erzgebirge    a    Eurore-gionu   Labe/Elbe.   Dále   bych   chtěl pokračovat v práci komise  a  orientovat  se  na  partnerství s ostatními státy Evropské unie.

Vaší  gescí  je  mezinárodní  spolupráce. Na čem je potřeba ještě pracovat?

Jednou  z  nejdůležitějších  činností   komise   je   rozvoj   partnerských  styků  a  následná  postupná  realizace  Memorand  o  spolupráci,  která  samosprávný  orgán  kra-je uzavřel s deseti státy světa a Evropy.

Bydlíme  v  příhraničí.  Jak  vidíte  česko-německou spolupráci?  Kde  funguje  a  kde  třeba  ještě  pokulhává?

V    podmínkách    našeho    krajského  regionu,  který  je  obklopen  převážně  městy  a  vesnicemi  Svobodného  státu  Sasko,  chci  zaměřit  pozornost  na  pořádání  společných akcí Čechů a Němců. V tomto by měla sehrát významnou úlohu naše a německá samospráva.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*