Chováme se férově a spravedlivě

  •  

Společenská odpovědnost je trochu kožený výraz pro chování firem k místu a lidem v regionu, v němž podnikají. Jde o odpovědné a přátelské chování společnosti ke svým zaměstnancům, k životnímu prostředí, nejrůznějším komunitám, potřebným, městu, kraji. A takovou firmou je v severních Čechách AGC Flat Glass Czech, která opakovaně získala Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost, a oceněný byl nově i fotbalový klub FK Teplice, jež AGC patří. Podle personálního ředitele sklářského koncernu Libora Sehnala se firma prostě snaží chovat se ke svému okolí férově a spravedlivě.

Získali jste cenu za společenskou odpovědnost. Co to pro vás znamená?

Aktivity v rámci společenské odpovědnosti patří k základním pilířům naší firmy. Získané ceny si proto velmi vážíme, tím spíš, že jde o opakované vítězství v případě AGC. V případě FK Teplice první místo v kategorii podnikatelských subjektů do 50 zaměstnanců je, myslím si, prvním oceněním tohoto typu u profesionálního sportovního klubu. Nejen toto, ale i další ocenění, která za společenskou odpovědnost získáváme, nás přesvědčují, že v této oblasti jdeme správnou cestou a že bychom po ní měli jít i dál. Odpovědnost za region, kde působíme, za životní prostředí, které svou činností ovlivňujeme, a v neposlední řadě i za své zaměstnance patří do naší firemní filozofie. Jsem pyšný na to, že dlouhodobě patříme ke špičce v regionu. Vážíme si toho, že pořadatelé soutěže tyto naše aktivity ocenili. Jsem přesvědčen o tom, že strategické úsilí v oblasti CSR přispěje nejen k úspěšnějšímu a udržitelnější-mu fungování klubu i firmy, ale i napomůže v řešení řady společenských problémů, zejména v Ústeckém kraji. Zároveň bych si přál, aby se rozmanité CSR aktivity AGC a FK Teplice staly nejen inspirací pro další firmy a zejména sportovní kluby v České republice, ale přispívaly i dlouhodobě k dobrému jménu českého sportu.

Zakládáte si na tom, že se AGC odpovědně chová v ekonomické, sociální i environmentální oblasti. Jak konkrétně?

Systém společenské odpovědnosti je v AGC postaven právě na třech pilířích. V ekonomické oblasti jde o transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. V sociální oblasti se zaměřujeme na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Kvalitní zaměstnanci, jistota zaměstnání, perspektiva růstu, inovace výrobků, nadstandardní mzdy, špičkové a moderní benefity. Nepovažujeme zaměstnance pouze za výrobní faktor, solidní přístup k zaměstnancům považujeme za neoddělitelnou součást firemní strategie. A to, jak je vidět, vede k úspěchům i v soutěži Zaměstnavatel roku. Klademe velký důraz na sociální oblast, spojenou se zaměstnaneckými výhodami. S průměrnou měsíční mzdou nad 38 tisíc Kč měsíčně, patříme k nejlépe platícím zaměstnavatelům nejen v našem regionu. Důležitým aspektem je také transparentní komunikace s odbory. V environmentální oblasti se zaměřujeme na dopady na živou i neživou pří-rodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody.

Jak moc důležitý je pro opakovaně vyhlašovaného nejlepšího zaměstnavatele regionu právě ten region, ve kterém působí?

Velmi důležitý, jako firma působíme zejména v tomto regionu. Skupina AGC na Teplicku zaměstnává více než 3500 lidí. Je zde téměř 400 studentů naší Střední školy AGC. Stovky lidí, kteří pracují u našich dodavatelů. Každý z nich má svoji ro-dinu. A pokud si toto všechno spočítáme, život více než jedné čtvrtiny obyvatel teplického okresu souvisí s AGC a s jejími aktivitami. Je důležité chovat se ke svému okolí, k okolním komunitám férově a spravedlivě. A pak můžete být tou dobrou adresou, tedy firmou, kde lidé chtějí pracovat, se kterou chtějí spojit část svého života. A to souvisí právě se soutěží Zaměstnavatel roku. Ta není vyhlašována na základě hlasování několika porotců, ale na základě porovnání zcela reálných údajů, jako je průměrná mzda, fluktuace, míra interního povyšování, vzdělávání, míra pracovní neschopnosti a další.

V jakých projektech je AGC v regionu vlastně zapojená?

Těchto projektů je celá řada. Věnujeme se sportování dětí a mládeže, například FK Teplice, TJ Baník Osek, TJ Lokomotiva Teplice, FK Havrani Kryry, ŠK Teplice nebo spolupracujeme s MAS Cínovecko na údržbě běžeckých stop v zimním období. Podporujeme i kulturní projekty, jako například zahájení Lázeňské sezony, Malou Paříž, přátele Modlanska či studentský festival SEJF. Působíme i na poli vzdělávání, kdy se zapojujeme do Dnů vědy a techniky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, spoluzavedli jsme studium SAPu na fakultě sociálně ekonomické, podporujeme Střední školu AGC, Dny kariéry, veletrh Šance a další. V neposlední řadě podporujeme potřebné, například Arkádii, dětské domovy, Domov sociálních služeb Háj a také konkrétní potřebné lidi. Celou řadu projektů realizujeme společně právě s FK Teplice jako například splněná Žlutomodrá přání, pořádáme dětský den pro děti předškolního věku, pro dětské domovy z regionu a besedy pro seniorské kluby. Spolu s námi se do projektů zapojují i další partneři fotbalového klubu, třeba OLPE, Sambular, Lanutti a další, ale také profesionální sportovní kluby působící v regionu, třeba Verva Litvínov nebo Černí andělé Most.

Slavíte 130. výročí teplické sklárny, jste stabilním zaměstnavatelem, ekonomicky silnou společností, firmou přátelskou k regionu, co dál?

Výroba plochého skla je již historicky jednou z nejsložitějších technologií, která svým zvládnutím byla a je dosud měřítkem vyspělosti ekonomiky. Oslavili jsme 50. výročí od zahájení provozu první linky Float ve střední a východní Evropě. Čekají nás další dvě významná sklářská jubilea – v roce 2020 to bude 130 let výroby skla na Teplicku a v roce 2021 uplyne již 100 let od počátků strojní výroby plochého skla v tomto regionu. Doufám a věřím, že i do budoucna budeme my i naši nástupci mít dostatek odvahy zavádět nové technologie, mnohdy i za cenu určitých rizik, a přeji si, aby tento trend budování nejmodernějších technologii výroby plochého skla v Teplicích i nadále pokračoval. Věřím, že naše děti a děti našich dětí budou na tuto tradici chtít navazovat a budou mít v této oblasti úspěch.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*