Členové tuzemské Mensy navštívili ústeckou univerzitu

Foto: Z návštěvy členů Mensy na FSI UJEP; archiv FSI UJEP
  •  

Na ústeckou univerzitu členové mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi z celého světa. Setkání se uskutečnilo u příležitosti celostátního setkání Mensy v Ústí nad Labem.

Rektor UJEP Martin Balej, který je současně také členem Mensy ČR, využil konání celorepublikového setkání Mensy v Ústí nad Labem 26. října a vyzval jeho účastníky k návštěvám ústeckých fakult. Ty proběhly na dvou fakultách UJEP, přírodovědecké a strojního inženýrství.

„Návštěvu jsme velmi uvítali. Logicky máme zájem o prezentaci našich pracovišť lidem s kvalitním intelektovým potenciálem a tedy pravděpodobným zájmem o vysokoškolské studium technického zaměření, které je považováno za náročné,“ říká děkan fakulty strojního inženýrství prof. Štefan Michna.

Na fakultě strojního inženýrství hosté z Mensy navštívili většinu laboratoří v Kampusu UJEP. Prováděli je zde vědečtí pracovníci fakulty, Jaromír Cais a pan Michal Lattner.

Dále zavítali do Botanického parku v ústeckých Předlicích a na přírodovědecké fakultě byli seznámeni s nanotechnologiemi.

„Návštěvníci se nejvíce zajímali o výzkum v návaznosti na aplikační sféru… jak a kde jsou naše výsledky aplikovatelné. Nejmenší členové Mensy zase projevili velký zájem o oblast mikroskopie a výsledky, které z mikroskopů získáváme,“ upřesňuje PR pracovnice FSI Lucie Melničáková.

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*