Děkan FVTM přednášel maturantům Resslovky

prof. Michna přednáší studentům SPŠ Resslova; archiv FVTM UJEP; autor: Lucie Melničáková

Na Střední průmyslové škole Resslova v Ústí nad Labem uskutečnila první odborná přednáška pro studenty maturitních ročníků. Vedl ji 16. března osobně děkan Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP prof. Štefan Michna.

Nedávným podpisem bilaterální smlouvy mezi FVTM UJEP a vedením SPŠ Resslova nebyla rozhodně vyrobena smlouva „do šuplíku“. Ústecká technická fakulta se okamžitě zapojila do života průmyslové školy mnoha aktivitami, při kterých může průmyslovákům odborně prospět. Včera v dopoledních hodinách zde proběhla první přednáška pro žáky maturitních ročníků tříd S4 a D4, které se zúčastnilo cca 45 žáků.

Přednášky se ujal sám děkan fakulty, prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D.: „Žáky jsem seznámil se studijními programy, průběhem studia i strukturou fakulty. Samozřejmě jsem se je snažil nalákat na naše moderní laboratorní vybavení i  plánové rozšíření laboratoří a pořízení ještě výkonnějších přístrojů.“

V druhé části přednášky prof. Štefan Michna nastínil probíhající výzkum na fakultě s výstupem do aplikační sféry.

Děkan fakulty pozval studenty také na Dny vědy a umění, které bude univerzita pořádat v květnu. Ve stánku FVTM bude připravena ukázka práce termokamery či virtuálního svařování. Žáci se zde také dozví podrobné informace o studiu na fakultě přímo od studentů doktorského studijního programu Strojírenská technologie.

UJEP Ústí nad Labem


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*