Den architektury letos pozve v Ústeckém kraji opět za architektonickými skvosty


Příští týden začíná festival Den architektury. Největší architektonický festival u nás nabídne od 29. září do 5. října na více jak 450 zdarma přístupných akcí po celé České republice i na Slovensku. Pestrý festivalový program se uskuteční i v Ústeckém kraji a pozve opět na exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky s poutavým výkladem, přednášky nebo program pro děti. Festival se letos zaměří na výjimečná konstrukční řešení, a to jak v historické architektuře, industriální architektuře, tak u staveb 20. až 21. století.

„Na nejrůznějších místech republiky připomeneme také dílo výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí uplyne letos 300 let, a vydáme se také po stavbách jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety,“ dodává zakladatelka a ředitelka Dne architektury Marcela Steinbachová. Program Dne architektury vzniká ve spolupráci s místními spolky, iniciativami či architekty.

Vstup na akce je zdarma, v některých případech je potřeba s ohledem na kapacity rezervace předem. Podrobný program je k dispozici na www.denarchitektury.cz.

Třináctý ročník festivalu Den architektury nabízí bohatý program i v Ústeckém kraji. V Ústí nad Labem se program zaměří například na konstrukční zajímavosti a historii vzniku mostů Dr. Beneše a Mariánského, které představují pro obyvatele páteřní spojnice a svou funkcí i estetikou se výrazně podepsaly do dnešní podoby města. Komentovanou procházku povede teoretik architektury Tomáš Pavlíček. Další z architektonických procházek vedená Tomášem Petermannem pozve za „oblouky“ architekta Josefa Zemana. Zamíří jak k zimnímu stadionu a letnímu kinu, tak jeho dalšími ústeckými realizacemi. Festivalový program se soustředí také na dominantní stavby Ústí nad Labem (Krajský úřad, Magistrát města a Dům kultury), které se promítly do podoby i společenského života města či Galerii Emila Filly. Dům umění Ústí nad Labem zve také v rámci Dne architektury děti i dospělé na workshopovou hru Metropolis, v rámci které si mohou vytvořit model města podle svých představ. Workshop pro předškolní děti se pak uskuteční v sále Hraničář, kde budou pracovat s prostorovou stavebnicí od umělkyně Andrey Kaňkovské a třemi ikonickými stavbami Ústí nad Labem.

Letos se uskuteční také další z procházek, která se věnuje minulosti, současnosti a budoucnosti osídlení východní části Krušných Hor. S architektkou Martinou Károvou a kurátorkou Vendulou Fremlovou se mohou zájemci vydat z Adolfova do Větrova. V areálu bývalé níťárny Roberta Solomona Kyjově u Krásné Lípy již několik let pod názvem Nová Perla vzniká nezávislé kulturní centrum, ve kterém se skrývá galerie, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárna a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárna, knihovna a knihkupectví s parkem a zahradou. Stavbou provede architektka Gabriela Náhlíková. Litoměřická stará městská radnice je významnou památkově chráněnou renesanční stavbou, reprezentuje průřez historických stylů od gotiky až po 21. století. V letech 2021–2023 procházela rozsáhlou obnovou a na několik let se tak uzavřela veřejnosti. Komentovaná prohlídka bude jednou z prvních příležitostí tento objekt opět navštívit a zavítat do míst, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná.

V Mostě zve festivalový program do podzemí. Veřejnosti otevře podzemních prostory obchodního domu Prior a kulturního domu Repre a představí běžně nepřístupné zásobovací centrum společné pro oba domy v centru města, které se nachází pod značnou částí náměstí Velké Mostecké stávky. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem během festivalu představí studentské práce návrhů rekonstrukcí vybraných objektů ve městě. Výstavu doplní i komentovaná procházka vybraných lokalit. Teplice, které jsou známé jako nejstarší lázeňské město ve střední Evropě, se v průběhu druhé poloviny 19. století začaly významně průmyslově rozvíjet. Komentovaná procházka s architektem Janem Kutákem povede právě po průmyslových strukturách města. Poprvé se Den architektury vydá do Terezína, kde s historikem Janem Knoblochem pozve do veřejně běžně nepřístupných zákoutí budov pevnosti. Návštěvníci se mohou podívat do monumentálních podkroví a sklepů vojenských budov, pevnostní jízdárny a zároveň se seznámí s nejrůznějšími historickými fakty. Ve Varnsdorfu se pak program zaměří v rámci procházky s městským architektem Janem Hroudou na možnosti a potenciály revitalizace a rozvoje rekreačního území kolem Varnsdorfského rybníku přezdívaném Mašíňák nebo Rio.