Deset milionů korun dostala od kraje UJEP

rektor ujep
  •  

Ústecký kraj v roce 2019 podpořil univerzitu J. E. Purkyně (UJEP) deseti miliony korun.  Tato částka pomohla univerzitě realizovat její aktivity a zároveň těsně spolupracovat s Ústeckým krajem na společných tématech a projektech.

„Přesně to jsme měli v úmyslu, když jsme v roce 2017 podepisovali Rámcovou smlouvu o spolupráci podporovat a propagovat se vzájemně. Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje třetí roli, kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá,“ řekl rektor univerzity Martin Balej.

Deset milionů korun si i pro rok 2019 rozebraly všechny fakulty UJEP na realizaci akcí a projektů, které na sklonku roku 2018 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj je nesmírně hrdý na svoji jedinou veřejnou univerzitu, která v regionu sídlí. Ústecká univerzita se díky výstavbě areálu kampusu úspěšně mění z pomyslné Popelky v krásnou princeznu a já věřím, že toto krásné prostředí přiláká ke studiu studenty žijící i mimo region,“ konstatoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

S podporou univerzity ve výši 10 milionů korun počítá návrh krajského rozpočtu i pro rok 2020. Rozpočet bude projednáván na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva.

„Tyto miliony pro nás znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti těchto obou velkých institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavřel rektor Martin Balej.

Všechny akce uskutečněné UJEP v roce 2019 s finanční podporou 10 milionů korun od Ústeckého kraje, přišly celkem na 19 069 000 korun.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*