FOTO: Arkadie na abilympiádě v Bílině

Foto: Ivana Hampejsová

Víte co je abilympiáda? Je to soutěž v pracovních dovednostech osob se zdravotním postižením. A protože s přípravou člověka na budoucí pracovní uplatnění je potřeba začít už v dětství, jsou pořádány také dětské abilympiády. Mají na programu i činnosti zdánlivě s budoucím zaměstnáním nesouvisející, ale i ty motivují děti k aktivitě, k chuti poznávat něco nového, být užitečný jiným. V našem regionu takovou soutěž pořádá už řadu let Základní škola praktická v Bílině. Každoročně se ji zúčastňuje také soutěžní družstvo soukromé speciální školy teplické Arkadie.

Po původní koncepci bílinské abilympiády jako soutěže jednotlivců v různých dovednostech, soutěží letos už podruhé společně celá družstva. Soutěžící tak musí prokázat vedle svých individuálních znalostí a dovedností také schopnost týmové spolupráce. To je velmi důležitá deviza pro budoucí pracovní uplatnění. Letos se musela šestičlenná družstva žáků vypořádat s úkoly pěti rozličných disciplín.

Vedle vědomostí, které muselo družstvo prokázat ve všeobecném kvízu Riskuj, museli soutěžící zvládnout společné taneční vystoupení, rukodělné dovednosti v práci s keramikou, tvořivost v práci s papírem a konečně schopnost ovládat počítač. Úkoly jednotlivých disciplín byly bodovány a výsledkem bylo celkové umístění. „Nejtěžší části z našeho pohledu byly počítače a tanec,“ říká speciální pedagožka Ivana Hampejsová, která děti doprovázela. „Připravit atletickou soutěž v různých počítačových programech a vyhodnotit ji se nám podařilo jen částečně. Největší překvapeni nás čekalo v již zmíněné taneční disciplíně.

Oproti loňsku si žáci museli celou choreografii vymyslet sami. Měli jsme veliké štěstí, že jsme v týmu měli Báru Vítovou, která chodí na aerobik do DDM. V čele s ní celé družstvo zdárně zvládlo i tanec. Zpocení a udýchaní jsme napjatě očekávali vyhodnocení a veliká byla naše radost, když jsme vybojovali „bronz“ ze 6 zúčastněných škol. Všichni soutěžící byli odměněni nejen diplomy, ale i drobnými cenami. Sladkou tečkou byla již tradičně oslava našeho týmu v bílinské cukrárně.“

Účast na abilympiádách je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, směřujícího k co nejsamostatnějšímu uplatnění v životě. Už v květnu se soutěžní družstvo Arkadie vypraví hájit barvy své školy a Teplic do pražského Jedličkova ústavu, kde se utká s konkurencí z celé republiky.

Abi_Bilina_01 Abi_Bilina_02 Abi_Bilina_03 Abi_Bilina_04

Josef Hon