I u vás můžou zazvonit statistici


Statistici budou opět zkoumat v domácnostech. Český statistický úřad zahajuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v sobotu 3. února. Šetření probíhají každý rok a smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.

„Speciálně vyškolení tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením Krajské správy ČSÚ, případně průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona. Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je velmi důležitá a umožní získání důležitých informací o sociální situaci domácnosti v ČR, které nelze získat jiným způsobem,“ upřesňuje mluvčí magistrátu Romana Macová.

V České republice navštíví tazatelé 11 575 domácností, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru provedeného počítačem. Šetření bude probíhat do 27. května 2018.