UJEP otevírá Centrum podpory výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání

Instalace informační tabule ve Vědecké knihovně UJEP (zleva dr. Jan Kvapil, koordinátor metodického centra CEPRONIV, a ředitel Vědecké knihovny UJEP, Mgr. Martin Pečiva); archiv UJEP
  •  

Ústecká Univerzita J. E. Purkyně otvírá metodické centrum CEPRONIV s knihovnou na podporu učitelů a učitelek německého jazyka.

Především pro učitelky a učitele německého jazyka se ve středu 5. dubna oficiálně otevřou pomyslné brány Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které bylo založeno při ústecké katedře germanistiky.

„Již delší dobu zde v kraji registrujeme zvýšený zájem vyučujících němčiny o různé formy dalšího vzdělávání, kterému chceme tímto centrem vyjít naproti,“ vysvětluje vedoucí katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP doc. Renata Cornejo. Činnost centra přitom už neoficiálně běží na plné obrátky. „Již toto jaro pořádáme ve spolupráci s pražským Goethe-Institutem atraktivní seminární modul, v dubnu nás čeká ‚Stammtisch‘ pro učitele němčiny s nakladatelstvím Hueber a ve spolupráci s ELEC motivační soutěž pro středoškoláky v prostorách Rakouské knihovny,“ dodává koordinátor nového centra dr. Jan Kvapil.

Současně s centrem CEPRONIV se pro učitelskou veřejnost otvírá i specializovaná metodicko-didaktická knihovna pro německý jazyk, která bude přístupná ve volném výběru univerzitní knihovny v běžnou otvírací dobu. „Vítáme každou příležitost ke zpřístupnění našich bohatých fondů pro veřejnost, případní zájemci o publikace z této knihovny si je mohou vypůjčit jak osobně, tak v rámci celé České republiky přes meziknihovní výpůjční službu,“ upřesňuje ředitel Vědecké knihovny UJEP Mgr. Martin Pečiva.

Tento nový fond, jenž byl vytvořen s podporou Goethe-Institutu v Praze a Euroregionu Elbe/Labe, nabízí převážně německou odbornou metodicko-didaktickou literaturu a bude průběžně doplňován o sbírku učebnic a dalších didaktických materiálů či her.

V neposlední řadě se spolu s centrem CEPRONIV a metodicko-didaktickou knihovnou spouští Fórum učitelů a učitelek německého jazyka, kteří si zde budou moci vzájemně předávat své zkušenosti spojené s výukou němčiny, pomáhat si vzájemně při řešení problémů a informovat se o různých akcích v severočeském regionu.

„Všechny potřebné informace zájemci najdou na nových webových stránkách centra www.ceproniv.ff.ujep.cz. Budeme rádi, když se nám se zdejšími učitelkami a učiteli němčiny podaří vytvořit vzájemně inspirující partnerství,“ uzavírá Kvapil.

Slavnostní otevření metodického centra CEPRONIV a metodicko-didaktické knihovny pro německý jazyk se uskuteční ve středu 5. dubna od 15:00 h v prostoru tzv. volného výběru Vědecké knihovny UJEP (Pasteurova 5).

Hlavním cílem metodického centra CEPRONIV, založeného při katedře germanistiky FF UJEP, je zvýšení kvality výuky německého jazyka a podpora česko-německé spolupráce v regionu. Projekt „Centrum pro podporu výuky

německého jazyka a interkulturního vzdělávání“ byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Bližší informace o aktivitách metodického centra CEPRONIV vám podá koordinátor centra dr. Jan Kvapil (tel. 732 921 250, ceproniv@ujep.cz).

UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*