Jesle příští rok získají nový bazén


Kompletní rekonstrukcí má v příštím roce projít bazénové centrum v ústeckých jeslích. Oprava má stát zhruba šest milionů korun. Investiční akce bude součástí navrhovaného rozpočtu na rok 2017.

„Bazénové centrum v areálu městských jeslí v Mezní ulici je v Ústí nad Labem jedinečným zařízením svého druhu pro plavání kojenců a batolat. Žádné jiné zařízení ve městě nevyhovuje přísným hygienickým podmínkám pro tento účel,“ vysvětlila plán radnice primátorka Věra Nechybová.

V současné době je bazén v provozu, ovšem jeho kapacita a zázemí nevyhovují a nestačí poptávce. Je třeba vyřešit třeba uspořádání tak, aby bylo možné oddělit ženy a muže. Stále častěji totiž s dětmi chodí plavat i jejich otcové. V plánu je i rekonstrukce  bazénová technologie, rozvodů kanalizace, vodovodů, vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace.  Stavební úpravy vyžaduje  také vstup do bazénové části pro veřejnost.

Zvýší se tak kapacita účastníků na jednotlivý kurz a bude možné, aby zařízení využívala i další předškolní zařízení ve městě, případně jiní zájemci.