Kilometry silnic v kraji mají nový povrch


Tři sta milionů korun z příspěvku Ústeckého kraje, dalších 300 milionů korun dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury – to jsou částky vynaložené na opravy a údržbu krajských silnic v letošním roce. Stavební sezóna právě vrcholí a na mnoha místech kraje se už svezeme po silnicích s novým živičným povrchem.

„Kvalita krajských komunikací je pro nás velmi důležitá. Hladké povrchy bez vad samozřejmě zvyšují plynulost a bezpečnost dopravy, nemluvě o komfortu řidičů. Proto v posledních letech pravidelně navyšujeme finanční prostředky. Výsledky jsou vidět už nyní, např. klasifikace stavu vozovek II. třídy se zlepšila od roku 2014 z 2,97 na 2,49,“ řekl náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Opravy probíhaly a probíhají v celém Ústeckém kraji. Jde celkem o 55 úseků s novým povrchem a 26 stavebních úprav, mezi které patří opravy a čistění propustků nebo výspravy opěrných zdí.