Koleje ze Švýcarska budou v Lovečkovicích


Obnova části bývalé železnice z Lovečkovic směrem na Levínské Petrovice by měla přinést návrat do tohoto krásného, ale dnes poněkud zapomenutého koutu Českého středohoří. Spolek Trammuseum z Lovečkovic by chtěl obnovit provoz na úzkém rozchodu a v elektrické trakci bývalé lokálky.

Součástí revitalizované tratě by mělo být i malé depo v sousedství nádraží v Lovečkovicích, kde chce spolek prezentovat historické tramvaje ze zrušeného provozu v Ústí nad Labem a dalších měst.

V loňském roce se naskytla příležitost získání vhodných výhybek ze zrušené vozovny ve švýcarském Bernu. Vytipován byl vhodný materiál s minimálním opotřebením nezbytný pro vybudování kolejiště depa a předběžně byly odhadnuty náklady celého projektu.

„I přes dobrovolnou práci členů spolku bylo zapotřebí najmout na místě externí techniku pro odtěžení štěrku, odborné rozřezání kolejnic, a naložení materiálu. S ohledem na velmi vysoké ceny za tyto služby ve Švýcarsku by bez finanční podpory Ústeckého kraje nebyla realizace tohoto záměru možná,“ uvedl předseda spolku Michal Matoušek.

Ústecký kraj podpořil projekt částkou 197 000 korun, celkové náklady lehce přesáhly 410 000 korun. Realizaci bylo nutné zvládnout během měsíce června tohoto roku. Spolek tak i díky krajské podpoře  získal šest funkčních tramvajových výhybek a 12 kolejnic, které vytvoří základ pro stavbu odstavného kolejiště v Lovečkovicích. Nový kolejový materiál stejného množství by se cenově vyšplhal zhruba k osmi milionům korun.

Díky tomuto projektu se tak pět švýcarských tramvají, které má spolek dlouhodobě zapůjčené, brzy přemístí na koleje ze své domoviny do Lovečkovic.