Kraj podpoří dobrovolné hasiče 13 miliony korun


K čerpání je pro rok 2018 připraveno celkem 13 milionů korun. Všem jednotkám požární ochrany umožňuje tato dotace získat prostředky na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení. V loňském roce uspělo celkem 50 žadatelů.

O dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je možno žádat od 1. února 8:00 do 23. února 14:00.  Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje.