Krajská zdravotní hospodařila se ziskem


Krajská zdravotní sdružující pět nemocnic Ústeckého kraje, hospodařila loni se ziskem 15,031 milionu Korun. Původně předpokládala zisk 2,01 milionu korun. Nemocnice tak v plusu skončila dalším rokem, v roce 2014 byl její zisk 21,7 milionu.

Kladného hospodářského výsledku přitom dosáhla nejen celá společnost, ale i každá z pěti nemocnic Krajské zdravotní, což v minulých letech nebylo běžné. „Velmi mě těší, že současnému představenstvu i managementu Krajské zdravotní se nadále daří naplňovat cíle směřující k efektivní společnosti se štíhlým vedením, zdravou ekonomikou včetně každoročního mzdového nárůstu a celkové stabilizaci společnosti,“ řekl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

Představenstvo Krajské zdravotní zároveň na svém posledním jednání rozhodlo předložit Ústeckému kraji, jako jedinému akcionáři, návrh k navýšení základního kapitálu o 182,165 milionu korun. „Tyto prostředky budou použity k investičním akcím v rámci modernizace nemocnic Krajské zdravotní. V tomto roce tak plánujeme například v děčínské nemocnici revitalizaci pavilonu interních oddělení včetně zateplení a výměny oken, dokončení modernizace dětského pavilonu v ústecké Masarykově nemocnici včetně jeho zateplení a nástavby dalšího podlaží, revitalizaci parkoviště před poliklinikou teplické nemocnice současně s jeho rozšířením a vybudování Emergentního příjmu při ARO a stravovacího provozu v chomutovské nemocnici. V mostecké nemocnici, která již prošla velkou rekonstrukcí exteriérů, bude pokračovat rekonstrukce sociálních zařízení. Ve všech nemocnicích bude samozřejmě pokračovat kontinuální obměna přístrojového vybavení, ale také obměna lůžkového fondu a naplánována je také celá řada sice menších, ale velmi potřebných investičních akcí, které si kladou za cíl zlepšení prostředí pro pacienty, návštěvníky nemocnic i zdravotnický personál,“ dodal Jiří Novák.

Krajská zdravotní má více než 6 700 zaměstnanců, což z ní činí největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Společnost vznikla v roce 2007 transformací Nemocnice Děčín, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov do jednoho celku.