Krajská zdravotní i loni dobře hospodařila


Společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, se daří v posledních letech držet pozitivní trend vývoje, který umožňuje každoroční mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti, ale i postupnou obnovu nemocnic včetně zdravotnické techniky. Vyplývá to z výroční zprávy včetně účetní závěrky za rok 2017, které projednalo představenstvo společnosti na svém jednání 23. března a již dříve z představenstvem projednaného a schváleného finančního a investičního plánu na rok 2018.

„Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2017 je zisk ve výši 6 276 423,03 Kč, přičemž ziskového hospodaření bylo dosaženo v každé z nemocnic Krajské zdravotní. Celkové náklady činí 6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy činí 6 760 016 742,66 Kč. Výsledek hospodaření všech nemocnic, sdružených do Krajské zdravotní – a to považujeme za důležité a jen potvrzující výsledek předchozích let – je kladný. Aktualizovaný celkový objem investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2018 dosahuje jeden a půl miliardy. Významné investice jsou plánovány do všech pěti nemocnic. Hovoříme-li však o investicích, investice pro letošní rok je, dá se říct, prakticky dvoumiliardová, jestliže připočítáme více než 450 milionů korun na navýšení osobních nákladů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří navýšení tarifů. Nad rámec úpravy mzdových tarifů Krajská zdravotní poskytuje stabilizační příplatky nelékařským zdravotnickým pracovníkům, provedla například zlepšení odměňování u sanitářů a realizovala navýšení vážící se na nově nastavenou výši minimální mzdy,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Pro rok 2018 má Krajská zdravotní finančním plánem určeno vyrovnané hospodaření. Za první dva měsíce roku 2018 měl být plánovaný schodek hospodaření dva miliony korun, podařilo se jej však snížit na polovinu, tedy jeden milion korun.

Předseda představenstva Krajské zdravotní zdůraznil, že i v dalších letech počítá společnost s vyrovnaným hospodařením. Upozornil ovšem na fakt, že na rozdíl od některých nemocnic v jiných krajích nedostává Krajská zdravotní dotace na provoz. Ústecký kraj se zaměřuje výhradně na investiční finanční podporu Krajské zdravotní.

„Naším záměrem je držet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocnic, oprav budov, ale také do obnovy a modernizace přístrojového vybavení. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech pěti nemocnic, hlavně v lékařských a sesterských profesích. K tomu budeme i v dalších letech mimo jiné využívat úspěšný stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní s možností získat stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni budou studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent,“ dodává Jiří Novák.

V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří po vybudování kardiochirurgického pracoviště, získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici, a to spolu s vybudováním nových moderních operačních sálů. Cílem je také vybudování urgentních příjmů postupně ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomutově mají být pacientům k dispozici ještě letos. V plánu je také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty, které se od léta 2017 staví v teplické nemocnici.

„Do všech těchto akcí chce Krajská zdravotní investovat s důsledným využíváním dotačních titulů a s finanční investiční podporou od Ústeckého kraje. S odboráři loni vedení společnosti podepsalo na další dva roky novou kolektivní smlouvu a zavázalo se, stejně jako v roce 2017, k dalšímu desetiprocentnímu zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018 pro všechny zaměstnance,“ doplnil Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.