Litoměřice udělaly poslední krok k převedení městské nemocnice na kraj


Hejtman Ústeckého kraje, starosta města Litoměřice, zástupci Krajské zdravotní a litoměřické nemocnice podepsali na ústeckém Krajském úřadě smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice.

Kupní cena je 119 700 000 Kč a odpovídá znaleckému posudku. V rámci tohoto jednání byla zároveň podepsána smlouva o bezúplatném převodu nemovitého majetku mezi Litoměřicemi a Ústeckým krajem.

„Jsem přesvědčen, že nákup litoměřické nemocnice je prospěšný jak pro Ústecký kraj a společnost Krajská zdravotní, tak pro město Litoměřice a nemocnici. Věřím, že Krajská zdravotní bude nadále fungovat a rozvíjet se jako doposud, a obyvatelům Litoměřicka se dostane stejně kvalitní péče jako ve všech nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ řekl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Společnost Krajská zdravotní má zájem o litoměřickou nemocnici dlouhodobě. Hlavně kvůli nedostatku zdravotnického personálu. „Vstupem soukromé společnosti do litoměřické nemocnice by došlo v Ústeckém kraji k ještě většímu prohloubení této krize. Mohu slíbit, že litoměřická nemocnice bude na stejné úrovni jako všech pět našich současných nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově,“ doplnil předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák, s tím, že jsou v plánu investice a rozvoj litoměřické nemocnice.