Litoměříčtí turisté navštívili Dobkovice i Povrly


Pro první říjnový výlet jsme využili možnost odjezdu z obou nádraží v Litoměřicích a po spojení s početnou skupinou z Roudnice a Bohušovic nás vystoupilo v Dobkovicích celkem 30 turistů.

Po nezbytných úvodních formalitách jsme vyrazili do příjemného kopce směr zámeček Skrytín. Zchátralou stavbu bývalého lesního sídla průmyslníka Wolfruma, po válce, místo pro skladování zemědělských plodin i místo pro organizování pionýrských táborů, má nyní ve vlastnictví podnikatel Martin Hausenblas, který objekt přestavuje na místo k bydlení a také k setkávání veřejnosti.

Přímo od něho jsme dostali konkrétní informace o jeho představách, jak by toto místo mělo v budoucnu vypadat. (Byla nám umožněna i prohlídka stavebního interiéru.) Na příjemně upraveném místě u zámečku jsme u rozdělaného ohně opekli naše zásoby a pokračovali v cestě směr vrch Bradlo. Počasí bylo aprílově střídavé, ale spokojenost byla trvalá. Vyhlídky na Labe i na odkloněnou stranu byly pěkné. Během chvíle jsme již sestupovali dolů k Povrlům, kde naše putování po 10 km skončilo

Turisté z Litoměřic