Makakové jsou stále mimo areál. Zoo je dnes již otevřena

Foto: ZOO Děčín

Z výběhu děčínské zoo uprchla skupina opic, šest se dostalo z areálu. Vinou nezvaného návštěvníka, který poničil elektrický ohradník u jednoho z výběhů, došlo k úniku celé tlupy makaků chocholatých. Některé opice zůstaly v areálu zoo, jiné se ale již pohybují v jejím okolí. Zoo je pro veřejnost otevřená, obyvatelé Děčína se ale mají mít stále na pozoru. V případě, že byste opice zahlédli, nepokoušejte se je v žádném případě sami chytat a informujte nás urychleně o místě výskytu na telefonních číslech 603 249 680 nebo 605 866 686.