Na Flájích bude infocentrum


Na Flájích se staví informační centrum, které má za cíl zvýšit povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o vodním díle. A otevření Informačního centra Fláje je plánováno v roce 2019.

Návštěvníci se dozvědí více o historii regionu, obcí zaniklých kvůli výstavbě vodního díla Fláje, o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v SRN.

„V rámci projektu budou instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, dojde k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu – pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach a informační centrum Fláje. Důležité informace k historii, k technickým památkám, k ochrannému pásmu vodního zdroje a s tím souvisejících pravidel budou zpřístupněny široké veřejnosti,“ popisuje Zdeňka Štípková z Povodí Ohře.

vizualizace