Na UJEP odpromuje přes tisíc studentů


Na přelomu června a července na ústecké univerzitě proběhnou každoroční promoce. V průběhu 6 dnů odpromuje 1 358 absolventů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Šestadvacet slavnostních promocí absolventů osmi fakult univerzity se uskuteční od 22. června do 1. července v Severočeském divadle, v  prostorách Červené auly Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra Kampusu UJEP a na Větruši.

Každoroční promoce jsou pro univerzitu největší a zároveň nejslavnostnější aktivitou univerzitního akademického roku. Současně však organizační akcí nebývalého rozsahu. Zatímco absolventi spolu se svými rodinami a blízkými prožijí jeden z nejstarších vysokoškolských obřadů v klidu a slavnostně, v zákulisí podle mluvčí Jany Šikové naopak probíhají horečné a přísné organizační aktivity pracovníků studijních oddělení. Ti se starají, aby bylo stovkám absolventů zajištěno bezproblémové a důstojné ukončení vysokoškolského studia.

V průměru hodinový obřad předávání diplomů dokáží zorganizovat maximálně čtyřikrát denně. Každému předávání totiž zároveň předchází organizační schůzka s absolventy, kde jsou instruováni o průběhu promoce. „Již plná třetina absolventů patří k těm, kteří u nás studovali v kombinované formě, tedy zpravidla při svém zaměstnání, aby si doplnili nebo rozšířili svoji kvalifikaci. První takové absolventy má letos například i fakulta zdravotnických studií, a to hned ve třech společensky velmi žádaných oborech Všeobecná sestra, Fyzioterapie a Ergoterapie,“ uvedla prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Počty promocí
fakulta sociálně ekonomická (FSE) – 308 promujících
fakulta umění a designu (FUD) – 100 promujících
fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM) – 70 promujících
fakulta zdravotnických studií (FZS) – 136 promujících
fakulta životního prostředí (FŽP) – 113 promujících
filozofická fakulta (FF) – 117 promujících
pedagogická fakulta (PF) – 462 promujících
přírodovědecká fakulta (PřF) – 52 promujících