Noc kostelů představí novou knihu o Zahořanech


V rámci kooperace Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se spolkem Pro Zahořany proběhne 28. května od 17:00 hodin první veřejné představení obsáhlé kolektivní monografie podrobně mapující historii a památkový fond Zahořan na Litoměřicku.

Kolektiv třinácti autorů spojený z velké části svým působením s katedrou historie FF UJEP a jejím Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví představí svým konceptem ojedinělou publikaci Zahořany; cesta časem a prostorem (J. Pátek a kolektiv, Nakladatelství Pavel Mervart/Filozofická fakulta UJEP, 2020).

„Dlouholetý výzkum byl dílčími kroky v této lokalitě zahájen již v roce 2013. Práce obsahuje velké množství zcela nových zjištění i zajímavé pohledy rozdílně profesně zaměřených badatelů na totožný objekt zájmu,“ uvedl Jakub Pátek z katedry historie FF UJEP, jeden z autorů a editor publikace.

Kniha zcela zásadním způsobem rozšiřuje množství informací o minulosti této pozoruhodné lokality východního Středohoří a upozorňuje na mimořádnou historickou i uměleckou hodnotu některých zdejších památek v čele s velmi vzácným raně barokním kostelem Nejsvětější Trojice. Také z tohoto důvodu je představení knihy spojeno s tradiční akcí Noc kostelů 2021, organizovanou spolkem Pro Zahořany.

Spolek Pro Zahořany se záchraně památky věnuje od roku 2012. Obhajoba existence této kulturní památky byla zpočátku velmi obtížná. Historický průzkum, který katedra historie FF UJEP a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví uskutečnila, tak výrazně napomáhá k prezentaci památky a přispívá k odborně vedené rekonstrukci.

„Je skvělé, že tato víceletá univerzitní spolupráce není prací čistě teoretickou, ale je zásadním pramenem pro záchranu této mimořádné památky,“ zmiňuje Karolína Štědrá, členka Spolku Pro Zahořany, a doplňuje: „Rekonstrukce památky probíhá po malých krůčcích již 8 let. Při letošní Noci kostelů návštěvníkům představíme nadcházející etapu, která konečně po více než 80 letech umožní bezpečné otevření kostela k jeho původnímu účelu a dalším kulturním akcím.“

Autorský kolektiv publikací programově navazuje na obdobně koncipovanou knihu věnovanou v minulosti lokalitě Milešov na Lovosicku, a do budoucna připravuje obdobné zpracování také pro další lokality v Českém středohoří.

„Jelikož byla monografie dokončena v průběhu pandemické krize, bohužel nemohla být dosud představena veřejnosti, jak bychom si přáli. Jsme rádi, že nyní můžeme spojit naši prezentaci knihy s dalším programem v den, kdy se otevře zahořanský kostel a další památky během Noci kostelů,“ doplňuje Jakub Pátek.

Program Noci kostelů 2021:

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech

17:00–17:20 h přestavení knihy Zahořany Cesta časem a prostorem Jakuba Pátka a kolektivu autorů

17:20–18:00 h  komentovaná prohlídka centra obce s autory publikace  (urbanismus obce, historie zámku, drobné sakrální památky)

18:00–19:00 h  komentovaná prohlídka kostela a jeho okolí s autory publikace (historie a stavební vývoj kostela a jeho areálu, osobnosti spojené s jeho výstavbou a výzdobou)

19:00–21:00 h  možnost návštěvy kostela, podle zájmu povídání o historii kostela a jeho současných opravách, zajišťují členové Spolku Pro Zahořany

 

 

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*