Novela zákona škrtla Zdravotní ústav v Ústí. Má být jen v Ostravě

Lékařka ústeckého zdravotního ústavu Karola Haasová. Ilustrační foto: archiv KH

Při epidemii koronaviru se ukázalo, že systém krajských hygienických stanic může účinný boj s nákazou komplikovat. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví, měla v první řadě zrušit krajský systém hygienických služeb a zavést jeden celostátní úřad. Bez většího povšimnutí se v novele objevil i paragraf, který ruší Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pod který od roku 2012 spadají zrušené zdravotní ústavy v celých Čechách.  Sloučit by se nově měl v jediný zdravotní ústav v republice se sídlem v Ostravě. To ale kritizuje ústecký zdravotní ústav, odbory, Ústecký kraj i město Ústí. Nechtějí, aby se o zdraví obyvatel severních Čech rozhodovalo v Ostravě.

„V jednom z nejhůře postižených krajů České republiky, kterým Ústecký kraj bezpochyby je, a s přesahem do Čech, je nutné Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem zachovat. Obávám se, že zánikem právní subjektivity může dojít k omezení činností s prioritním zachováním těch, které jsou lukrativní,“ říká lékařka Centra imunologie a mikrobiologie ústeckého zdravotního ústavu Karola Haasová. Centra ústeckého zdravotního ústavu zajišťují například analýzu zdravotního stavu obyvatel, vliv znečištěného ovzduší na zdraví lidí, monitoring životního prostředí, preventivní vyšetřování při epidemiích, při prevenci nádorových onemocnění nebo specializovanou lékařskou péči v rámci alergologie či imunologie a na projektech spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. Ročně hospodaří ústecký zdravotní ústav se zhruba 400 miliony korun.

O velkou veřejnou státní zdravotní instituci na svém území nechtějí přijít ani Ústecký kraj a město Ústí nad Labem. „Řešíme to. Pokud skutečně hrozí zrušení Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, určitě bude Ústecký kraj bojovat za to, aby tady zůstal a nestěhoval se do Ostravy,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Vedení města Ústí nad Labem se obrátí s výzvou na vládu, ministerstvo zdravotnictví i zákonodárce. „Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby tak důležitá instituce jakou je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem byla zrušena a převedena pod Ostravu. Osobně se mi navíc nelíbí, že se tento bod vloudil do novely zákona, která řeší priotině fungování hygienických stanic,“ prohlásila náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová.

Novela zákona o veřejném zdraví, která počítá i se vznikem jediného Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, se v připomínkovém procesu dočkala kritiky zejména kvůli rozšíření pravomocí pro resort zdravotnictví během epidemií nebo povinným sledováním nakažených.  Kritizují jej některá ministerstva, veřejný ochránce práv, vládní zmocněnkyně pro lidská práva, nejvyšší státní zástupce, Úřad pro ochranu osobních údajů, Hospodářská komora nebo Českomoravská konfederace odborových svazů. Úředníci ministerstva zdravotnictví se teď pokusí předlohu upravit tak, aby vyhověla zásadním připomínkám.

Ekonomické důvody byly hlavními při slučování zdravotních ústavů před deseti lety. Tehdy se v rámci novely zákona o veřejném zdraví 14 ústavů z celé České republiky sloučilo do dvou center v Ostravě a Ústí nad Labem. Původně bylo plánováno druhé centrum v Praze. Ale ústecký zdravotní ústav stejně jako Ústecký kraj a zákonodárci z regionu tehdy byli proti. Nechtěli, aby v regionu s extrémně zatíženým životním prostředím, nebyl plnohodnotný zdravotní ústav, jež by mohl pečovat o obyvatele s nejkomplikovanějšími poruchami imunity, onkologickými onemocněními, respiračními infekcemi, nemocemi plic nebo cukrovkou.

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*