O kotlíkovou dotaci můžete žádat déle


Na krajský úřad dorazilo prozatím celkem 1 670 elektronických žádostí a stále ještě zbývají finance pro nové žadatele. Krajské zastupitelstvo proto rozhodlo o prodloužení termínu pro příjem žádostí. Pokud finance nebudou vyčerpány dříve, žádosti je možné posílat elektronicky až do 29. června 2018.

„Zkontrolováno bylo celkem 1 388 žádostí. Z toho bylo nově 348 žádostí po provedeném hodnocení shledáno v souladu se stanovenými podmínkami dotačního programu a návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace těmto žadatelům byl předložen krajský radním. Vyřazeno bylo celkem 315 žadatelů pro nesplnění základních podmínek,“ říká Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje.

Lidé mohou získat maximálně 127 500 korun. Radní tak schválili dotace pro 348 žadatelů ve výši 34 613 587,50 Kč.