Obnova onkologie V Podhájí pokračuje


Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci Centra komplexní onkologické péče v areálu V Podhájí. Krajská zdravotní do svých pracovišť v Ústí nad Labem a Chomutově dodnes investovala, s významnou investiční pomocí Ústeckého kraje, více než půl miliardy korun.

Nejen, že zde byla uvedena do provozu nová Nemocniční lékárna, již šestá v rámci pěti nemocnic Krajské zdravotní. Ale byla předvedena také nová fasáda, kterou společně se zateplením objektů druhého areálu Masarykovy nemocnice získala.

Vedení společnosti a nemocnice zároveň prezentovalo přeměnu onkologického oddělení a oddělení nukleární medicíny jako součástí Komplexního onkologického centra (KOC) ústecké Masarykovy nemocnice, která začala s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014, a jež spočívala v zásadní modernizaci prostor a přístrojového vybavení KOC.

„Pro nás je důležité, že zakončujeme to, co jsme si před čtyřmi lety předsevzali, tzn. vybudování zařízení Komplexního onkologického centra, jednoho z patnácti v České republice. Nyní byla dokončena revitalizace budovy, tedy nová fasáda, zateplení, výměna oken a všechno, co s ní souvisí. Současně můžeme slavnostně otevřít lékárnu, šestou v rámci Krajské zdravotní. Náklady na realizaci obou součástí jediného projektu přesáhly 18 milionů korun. Zbývá vybudovat parkoviště včetně nového oplocení, novou vjezdovou bránu, upravit terapeutické prostory na oddělení nukleární medicíny a s tím související příjem a skladování radiofarmak,“ přiblížil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

„Blíží se tu ale konec provozu lineárního urychlovače, jehož životnost je deset let. Pokud chceme pokračovat v nastoupeném trendu, musíme ho v roce 2019 nahradit přístrojem novým,“ upozornil Jiří Novák na to, že s investicemi do Centra komplexní onkologické péče Krajská zdravotní počítá i nadále.

„Sluší se poděkovat představenstvu a vedení Ústeckého kraje, které se od nástupu nového představenstva zasadilo o to, že můžeme dnes výsledky takto prezentovat, že máme zachováno KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zejména spolupracující onkologické oddělení chomutovské nemocnice. To bylo zásadní, když pan ministr Němeček po řadě usilovných jednání pod vedením předsedy představenstva Jiřího Nováka souhlasil a do věstníku ministerstva připsal onkologické pracoviště chomutovské nemocnice ke KOC ústecké Masarykovy nemocnice jako spolupracující,“ připomněl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Podobné boje nás budou čekat, protože představenstvo stále má záměr zřídit kardiochirurgii respektive Komplexní kardiovaskulární centrum,“ dodal generální ředitel společnosti.

Kromě revitalizace KOC V Podhájí probíhají v Masarykově nemocnici i další významné stavební akce.

„Administrativní nástavba na dětském pavilonu v areálu na Bukově, kam se přestěhuje zázemí anesteziologie, umožní přemístit dětskou jednotku intenzivní péče (JIP) do přízemí tohoto pavilonu blíže k rentgenům a emergency. Významnou akcí, která právě byla zahájena, je vybudování následné rehabilitace v pavilonu T, kam se oddělení přesune ze stávajících prostor. Třetí významná akce už byla zmíněna – vybudovat kardiochirurgii a s ní související nový pavilon, kde jsme ve stádiu přípravy projektu. Jsem za to velice rád, moc děkuji a těším se, že pod vedením tohoto managementu a představenstva Krajské zdravotní nemocnici vylepšíme a zdokonalíme, aby opravdu byla na špici v České republice,“ zdůraznil Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.