Peníze musí jít do sportu, kultury, škol a obnovy památek


O  kandidatuře  do  Ústeckého  kraje   nepochyboval.  „Nepatřím  mezi  ty,  co  jen  remcají  v  hospodě  u  piva  a  jen  kritizují  ty  druhé, ale ruku k dílu nepřiloží,“ říká Tomáš  Zíka.  V  různých  úrovních  politiky se pohybuje přes dvacet let a své zkušenosti chce zúročit na krajské úrovni, zejména hlavně  v  oblasti  sportu,  kulturních  a volnočasových aktivit.

Jak se v Ústeckém kraji daří kultuře, co se povedlo a kde to naopak vázne?

Myslím  si,  že  se  v  našem  kra-ji   kultuře   daří.   Pořádají   se   velká  množství  kulturních  akcí,  od  těch nejmenších – místních až po akce, které se konají pod záštitou Ústeckého  kraje.  Mnohé  z  nich  byly  krajem  finančně  podpořeny  prostřednictvím   dotačních   titulů. Bohužel ale na jaře mnohé organizátory jak nových, tak tradičních kulturně společenských akcí zaskočil  COVID–19  a  s  ním  i  nařízení  vlády  o  zákazu  pořádání  vlastně  skoro  všeho.  Navíc  i  díky  této pandemii velmi značně klesla   návštěvnost   kulturních   stánků.  Ať  už  jde  o  muzea,  výstavy,  památky v kraji. A tím se jim značně snížily zisky. Proto i v tom dalším  volebním  období  bude  velmi  důležité  podporovat  kulturu  a  volnočasové  aktivity  v  našem  kraji. To samé určitě platí v oblasti údržby a renovací kulturních památek.

Kraj podporuje preferované sporty. Jak vidíte současnou podporu sportu a co byste chtěl ve sportu změnit?

Za sebe osobně a ze svých zkušeností  si  dovolím  tvrdit,  že  nejsou   podporovány   jen   některé   –  preferované  sporty.  Ale  kraj  se  snaží  podporovat  všechny  sportovní  aktivity  na  všech  úrovních.  Od  nejmenších  sportovních  od-dílů, mnohdy na malých městech a  vesnicích,  až  po  ty  větší,  které  se  se  sportovci  účastní  mistrovství jak národních, tak světových. Opětovně v této pomoci jsou důležité finanční prostředky, zejména  pocházející  z  dotačního  titulu  Ústeckého  kraje.  Další  důležitou  akcí,  kterou  náš  kraj  pak  podporuje  v  oblasti  sportu,  je  jak  letní,  tak  zimní  olympiáda  dětí  a  mládeže. Proto je velmi důležité tyto dotační  programy  i  nadále  podporovat a podle možností rozpočtu Ústeckého kraje do nich vkládat pokud možno více a více finančních prostředků.

Pod kraj spadá síť středních škol. Co ve školství chcete prosazovat?

Školství v našem kraji, alespoň z  mého  pohledu,  je  na  velmi  vysoké úrovni. Právě proto tu vidím dvě zásadní oblasti, které musíme i nadále podporovat. A to hlavně investování  do  samotných  školských  zařízení,  aby  zde  studen-ti  nacházeli  moderně  vybavené  a  po  stavební  stránce  bezpečné  školy, do kterých budou rádi chodit. S tím je spojená druhá zásadní oblast. Musíme umět zaujmout žáky   devátých   ročníků   základních škol, aby si k dalšímu studiu vybrali právě jedno z našich krajských   středoškolských   zařízení.   Vedle moderně vybavených učeben, kvalitních pedagogů a opravených   škol   musíme   podpořit   nábor   studentů   také   například   formou  nejrůznějších  stipendií  či  jiných bonusů.