Platí váš řidičák? Zkontrolujte si to!


Během roku 2017 by měla postupně vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 (s dobou platnosti na 10 let). V tomto roce bylo vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii.

Platnost největšímu počtu řidičských průkazů vyprší během měsíce listopadu 2017. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám na úřadech. Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná.

Lhůta pro vydání nového řidičáku činí 20 dní. Za poplatek ve výši 500 Kč lze však požádat o expresní vydání, lhůta pro vydání tohoto řidičáku je zkrácena na 5 pracovních dní. K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii, doklad totožnosti a současný řidičský průkaz.