Ředitelé nemocnic řešili opatření v boji s nákazou koronavirem


Generální ředitel Krajské zdravotní svolal jednání pandemického štábu. „V Ústeckém kraji je 59 případů prokázaných onemocnění COVID-19. Všichni čtyři dosud uzdravení lidé jsou z Děčínska,“ přiblížila ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Olga Štorkánová.

Nemocnice Krajské zdravotní postupně omezily plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden.  V každé z pěti nemocnic bylo zavedeno třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy.

Pandemický plán počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 v každé z pěti nemocnic.

„Pokud jde o personální zajišťování opatření ke zvládnutí boje s koronavirem, díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů můžeme postupně posilovat v minulých dnech zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim zdravotníkům za úsilí a péči, se kterou v těchto náročných dnech odvádí svou práci,“ dodal náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní Aleš Chodacki.

Krajská zdravotní reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Hned 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*