S žalobou na administrátora veřejné zakázky Krajská zdravotní uspěla


Krajská zdravotní uspěla s žalobou, kterou bránila svá práva a požadovala náhradu škody po administrátorovi veřejné zakázky za uhrazenou pokutu od Úřadu ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Za chybnou administraci veřejné zakázky je společnost PROKONZULT advisory, dříve Vaharina, povinna zaplatit Krajské zdravotní jí uhrazenou pokutu včetně úroků z prodlení. Jde o veřejnou zakázku z období před rokem 2014, než začalo pracovat představenstvo společnosti v novém složení, v čele s jeho předsedou Jiřím Novákem.

Rozsudkem, který vydal 16. listopadu 2017 Obvodní soud pro Prahu 3, bylo rozhodnuto o tom, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci plnou škodu svým jednáním způsobenou co do rozsahu částky 200 000 Kč, kdy tato částka představovala uhrazenou pokutu ÚHOS za chybnou administraci ve veřejné zakázce „Šicí materiály“. Žalovaný je rovněž povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 7,75 % p. a. ode dne 1. 12. 2015 do zaplacení.

„Krajská zdravotní jako žalobce tak byla ve věci plně úspěšná. Rozsudek je jednoznačným potvrzením toho, že snaha vedení společnosti, z pozice dobrého hospodáře, přistupovat k dalšímu využití možných právních prostředků, je správnou a účinnou cestou. Znovu musím zdůraznit, že není pravda, že Krajská zdravotní dostává pokuty od ÚOHS pravidelně. Za roky 2014-2017 byla udělena jediná pokuta ve výši 8000 Kč, proti které naše společnost brojí k soudu podanou žalobou. Neobhajujeme minulost, naopak se s ní snažíme vypořádat. Úspěchy, kterých bylo dosaženo za dobu, kdy se s ostatními členy představenstva podílím na obchodním vedení společnosti, hovoří za vše,“ zdůraznil v reakci na rozsudek Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 k veřejné zakázce „Šicí materiály“ není prvním úspěchem Krajské zdravotní ve snaze očistit své jméno. Ve třech případech byla na základě právní obrany pokuta snížena, a to podstatným způsobem. Jeden z těchto případů je nedávno mediálně zveřejněná pokuta 300 000 Kč za nákup zdravotnických přístrojů. Původně se totiž jednalo o částku 700 000 Kč. Snaha využívat právní obrany se tak ukazuje jako účelná a je zcela odůvodnitelná. V tomto případě vznikla úspora 400 000 Kč. V dalším případě byla pokuta snížena ze 600 000 Kč na pouhých 40 000 Kč.

Od prosince 2015 Krajská zdravotní podala dvě žaloby o zaplacení náhrady škody za pokuty, které ji ÚOHS udělil za veřejné zakázky administrované v roce 2009 a 2011.