Spolchemie: Investice pomáhají snížit dopady na životní prostředí


Trend snižování dopadů na životní prostředí pokračoval i v roce 2020, zní ze zprávy o ochraně životního prostředí, kterou vydala ústecká Spolchemie, významný evropský producent epoxidových pryskyřic. Daří se to především díky modernizací výrobních zařízení a zavádění technologií s menšími ekologickými dopady, ať již při vlastní výrobě nebo při používání výrobků.

“Oproti roku 2019 jsme vloni investovali téměř čtyřikrát více peněz nejen do nových, životnímu prostředí přívětivých technologií, ale také do havarijní prevence. Týká se to celkem 20 projektů v různých fázích rozpracování, které budou mít pozitivní dopad na ochranu životního prostředí. Jedná se mj. o odsolování odpadních vod, rekonstrukci potrubních rozvodů a čistírny odpadních vod, monitoring úniku nebezpečných látek či modernizace stáčecích zařízení,” popsal některé projekty firmy, na které putovalo jenom vloni 100 miliónů korun, generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

V uplynulém roce pokračovaly i přípravné práce na projektu výroby prekurzorů pro chladiva a nadouvadla čtvrté generace, kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V případě realizace projektu očekává firma další zlepšení svého environmentálního profilu, a to ve všech sledovaných ukazatelích. Tento produkt má navíc ohromný potenciál pomoci v celosvětovém boji proti klimatickým změnám. Nová chladiva a nadouvadla mají totiž minimální dopad na ozónovou vrstvu a jejich příspěvek ke globálnímu oteplování je na úrovni CO2, starší typy těchto látek měly dopad až 10 000x větší.

Ze zprávy dále vyplývá, že významným příspěvkem ke zlepšování životního prostředí na území města Ústí nad Labem i celého kraje bude v roce 2019 zahájený a stále se rozvíjející projekt využívání ekologického vodíku z produkce firmy pro pohon autobusů městské hromadné dopravy a dalších městských vozidel, stejně jako výstavba vodíkové plnicí stanice. Ta bude sloužit i široké veřejnosti. Tento projekt navíc zapadá i do nově představené vodíkové strategie ČR.

Kompletní zpráva o dopadech na životní prostředí je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.spolchemie.cz.

 

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*