Také letos až dvě stě tisíc pro začínající podnikatele

  •  

Začínající podnikatelé mohou získat peníze na rozjezd své firmy. O dotace lze žádat v rámci programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“. Celkem jsou připraveny čtyři miliony korun. V loňském roce program pomohl 43 podnikatelům.

O finanční prostředky může požádat každý malý začínající podnikatel se sídlem v Ústeckém kraji, který začal podnikat v roce 2019 nebo začne v roce 2020.

„Maximální částka, kterou lze od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů projektu, zbylých 30 % musí podnikatel pokrýt ze svých zdrojů.  Finanční prostředky je možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně 2 roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků,“ vysvětluje Magdalena Fraňková z krajského úřadu.

Pro více informací k programu a podávání žádostí proběhnou dva semináře v termínech 29. ledna a 12. února vždy od 15:00 hodin.  Všechny potřebné najdete na webových stránkách Ústeckého kraje – v sekci Dotace a granty. Cílem dotace je zvýšit konkurenceschopnost kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí.


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*