Tryzna v Terezíně letos nebude, poprvé po 75 letech


Po osvobození nacistického koncentračního tábora Buchenwald v dubnu 1945 se v tom okamžiku již bývalí vězni ve společném provolání známém jako „Buchenwaldská přísaha“ zavázali k uctívání památky nacismu, dokud nebudou vymýceny poslední zbytky této zhoubné ideologie.

Od té doby se pietní vzpomínky každoročně konají prakticky ve všech památnících vzniklých na místech bývalých nacistických represivních zařízení, včetně Terezína. Letos poprvé se tak nestane. Kvůli koronaviru.

Terezínská tryzna se koná každý rok třetí květnovou neděli nepřetržitě od roku 1946. Poprvé se tak událo necelý rok po tzv. Národním pohřbu, kdy byly na prostranství před Malou pevností pohřbeny ostatky 601 obětí exhumovaných z masových hrobů. Pohřbu se tehdy zúčastnila řada významných osobností – např. ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a JUDr. Milada Horáková, která promluvila za vězněné ženy. Touto tryznou byl položen základ ke vzniku Národního hřbitova.

Konání letošní vzpomínkové akce bylo kvůli pandemii COVID-19 dubnovým rozhodnutím ředitele Památníku Terezín Jana Roubínka přeloženo na 18. říjen ve snaze počkat na odeznění koronavirové krize a mít možnost tuto významnou a ústřední vzpomínkovou akci uspořádat v nezměněné podobě s předpokládanou účastí cca 5 tisíc návštěvníků, což na jaře nebylo možné. „Situace v polovině října nám snad již umožní si připomenout památku obětí nacistické perzekuce bez velkých omezení,“ domníval se tehdy ředitel Roubínek.

Zhoršující se epidemiologická situace však již v polovině letních prázdnin začala naznačovat, že ani podzimní termín nebude bez komplikací, proto se organizační komise pro přípravu Terezínské tryzny na svém srpnovém jednání usnesla, že se pietní akt uskuteční s vyloučením veřejnosti, aby se minimalizoval počet přítomných osob a organizátor tak mohl zajistit přítomnost tehdy ještě povolené tisícovky lidí.

Proto se hlavní organizátor Památník Terezín dohodl se svými spolupořadateli, jimiž jsou Ústecký kraj, město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa, že vzhledem k aktuální nepříznivé epidemiologické situaci a s ohledem na krizové opatření Vlády ČR z 30. září zakazující mj. venkovní akce s předpokládanou účastí více než 20 osob, na definitivním zrušení letošní Terezínské tryzny.

„Je mi to upřímně moc líto z mnoha důvodů, okolnosti nám však nedovolují jiná řešení. Památka obětí nacistických represivních zařízení však uctěna bude, i když ve velmi komorní podobě. Max. po dvou zástupcích za každého pořadatele dojde v plánovaném termínu k tichému položení květin a vzpomínce,“ uvedl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a dodal, že doufá v uskutečnění příštího ročníku v tom formátu, na nějž jsme byli dosud zvyklí.