Ústecká hromadná doprava má nový systém otevírání dveří


Dopravní podnik města Ústí nad Labem uvedl do provozu poptávkový systém otevírání dveří. Samoobslužný systém cestujícím umožní otevřít si pouze ty dveře, které chtějí využít pro nástup či výstup z vozidel MHD. V současné době je poptávkovým systémem vybaveno celkem 38 ze 75 autobusů a 50 ze 72 trolejbusů.

Tlačítka samoobslužného systému jsou umístěna vně vozidel v blízkosti dveří a jsou označena šipkami směřujícími od sebe. Uvnitř vozidel jsou umístěna na přídržných madlech a označena textem „DVEŘE“ nebo tlačítkem se šipkami směřujícími od sebe.

„Přínosem celého systému bude na jedné straně zrychlení odbavování cestujících, zvýšení tepelného komfortu, zejména v zimním období, kdy nebude docházet k otevírání všech dveří na méně frekventovaných zastávkách, kde nastupuje jen jeden cestující a dochází tak ke zbytečnému úniku tepla. Na druhé straně se pak z hlediska provozu sníží opotřebení dveřních mechanismů a s tím spojené náklady na jejich výměnu a údržbu,“ uvedl Libor Turek, výkonný ředitel společnosti.

Zavedením nového systému otevírání dveří zůstávají beze změny podmínky způsobu celodenního nástupu předními dveřmi u autobusových linek a nástupu předními dveřmi u trolejbusových linek, kde čas nástupu předními dveřmi je označen zeleným písmenem N u času odjezdu na jízdním řádu.