Ústecká Spolchemie snižuje ekologickou stopu


Svoji ekologickou stopu v loňském roce opět úspěšně snižovala v řadě sledovaných parametrů ústecká Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu ze skupiny Kaprain. Firmě se podařilo snížit nejen emise do ovzduší, ale i produkci odpadů či spotřebu energie.

„Například specifická spotřeba energie při výrobě našich produktů poklesla od roku 2013 o 1900 MJ na jednu tunu. Pro ilustraci lze uvést, že to představuje úsporu energeticky přibližně srovnatelnou s 12,7 milióny litrů nafty,“ popsal konkrétní příklad generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

Spolchemie klade na ochranu životního prostředí velký důraz. Jako jediná firma na světě získala mezinárodní certifikát EPD pro své epoxidové pryskyřice vyráběné z obnovitelných zdrojů. Své úspěchy a pokrok transparentně každý rok zveřejňuje v pravidelné zprávě o ochraně životního prostředí.

Meziročně opět poklesly emise do ovzduší. Další, tříprocentní snížení se podařilo i díky instalaci nového nízkoemisního hořáku na vodíkové kotelně. V dlouhodobém měřítku klesly emise od roku 2011 dokonce téměř o polovinu (45 %). V oblasti ochrany vod a nakládání s odpadními vodami se sledované parametry daří držet pod úrovní z uplynulých let.

Dlouhodobě se daří také snižovat produkci odpadů. Například meziroční pokles produkce nebezpečných odpadů odpovídá množství běžného odpadu, které vyprodukuje 440 průměrných českých rodin za celý rok.

Vedení nejvýznamnějšího ústeckého exportéra a zaměstnavatele, ale hledí i do budoucnosti. Vedle přípravy projektu na dodávání ekologického vodíku pro pohon ústecké MHD i zájemců z řad veřejnosti připravuje i další dva zásadní projekty, které významně pozitivním způsobem ovlivní environmentální dopady. „Chystáme projekt odsolování odpadních vod z výroby epoxidových pryskyřic a pak také projekt výroby prekurzorů pro chladiva čtvrté generace. Ta mohou zásadně pomoci v boji proti globálnímu oteplování,“ popsal další cíle Spolchemie v oblasti ochrany životního prostředí Daniel Tamchyna.

Celé znění zprávy o ochraně životního prostředí zde.

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*