Ústecký kraj dá Krajské zdravotní peníze na další rozvoj nemocnic

ilustr. obr.

Představitelé Ústeckého kraje a Krajské zdravotní podepsali smlouvu, z které vyplývá, že kraj poskytne Krajské zdravotní na roky 2020 až 2032 dotaci 3 miliardy korun. Krajské zastupitelstvo o tom rozhodlo na svém jednání v pondělí 22. června.

„Krajská zdravotní je naše vlajková loď a výkladní skříň, kterou se Ústecký kraj rád chlubí. Její současné vedení má za sebou velký kus práce, který je opravdu vidět. Podařilo se mu mimo jiné udržet pro obyvatele Ústeckého kraje Komplexní onkologické centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést zkušené specialisty pro na severu Čech nový obor kardiochirurgie. Lidé z regionu tak nemusí za kvalitní zdravotní péčí jezdit do jiných krajů,“ zdůraznil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní chce v letech 2020 – 2023 investovat do dostavby tří jejích nemocnic. „Poté, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon, postaví moderní pavilony a dosud chybějící urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč, respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, strategické investiční akce. Právě pro ně Krajská zdravotní získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace.

Peníze od kraje půjdou i na obnovu a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra. Podle Jiřího Nováka plánované náklady na pořízení a instalaci zdravotnické techniky, mezi níž je i přístroj PET/CT pro Oddělení nukleární medicíny v Nemocnici Chomutov a lineární urychlovač včetně příslušenství pro Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem dosahují částky celkem 245 milionů Kč.

Všechny uvedené investice jsou zcela mimo finanční možnosti Krajské zdravotní. Celkové předpokládané investiční náklady jsou téměř 3 miliardy Kč, stavební část je 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti, náklady na projektovou dokumentaci nebo inženýrskou činnost.