V klubu seniorů proběhla přednáška o bezpečnosti seniorů


Klub seniorů Zlatý podzim poskytuje zázemí nejen seniorům. Můžete si zde popovídat, sejít se s přáteli, zahrát si společenské hry, či si zatančit při živé hudbě.

Rovněž se zde pořádají přednášky a besedy na zajímavá aktuální témata. Jedním z nich byla např. ta, která se zabývala bezpečím seniorů. Policistka ČR Petra Trypesová radila účastníkům besedy, jaká bezpečnostní pravidla je třeba dodržovat a na co si dát pozor. Věříme, že podobná témata jsou nejen pro seniory přínosná.

Klub seniorů Zlatý podzim, Děčín