V Krajské zdravotní o desetinu vzrostou mzdy


Představenstvo Krajské zdravotní slíbilo připravit rozpočet krajské nemocnice tak, aby v něm bylo dost peněz na desetiprocentní navýšení platů a souvisejícího příslušenství, tedy zákonných příplatků, přesčasové práce a jiné.

„Jsme přesvědčeni, že tento krok, v kontextu předpokládaných změn v úhradové vyhlášce, udrží úroveň postavení Krajské zdravotní jako atraktivního zaměstnavatele, posílí jeho konkurenceschopnost na trhu práce a přispěje ke zmírnění dopadů personální krize ve zdravotnictví,“ řekl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, jejímž prostřednictvím spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Vláda usnesení zvyšující mzdové tarify zdravotníků schválili v polovině září. Slíbila, že zdravotní pojišťovny budou mít v dispozici 3,2 miliardy korun navíc, aby na navýšení byly peníze. Usnesením vlády není KZ vázána, ale bude se jím řídit.

Vedení KZ navíc přidá další peníze pro dětské a všeobecné sestry, kterých je nedostatek. „S účinností od 1. listopadu budou poskytnuty mzdové prostředky uvedeným zaměstnaneckým kategoriím rovnající se objemu navýšení stávajících osobních příplatků nižších než 300 korun na jedno pracovní místo sestry. Jedná se o další z opatření v rámci personální strategie, podporující stabilizaci personálu, zvyšující konkurenceschopnost společnosti na trhu práce a naplňující mzdovou politiku,“ sdělil Jiří Novák s tím, že na takové navýšení mzdových prostředků bude potřebná částka ve výši necelých 6 milionů korun ročně.