V Masarykově nemocnici vznikla nová klinika


Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici. Ústeckou Masarykovu nemocnici a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 4. září 2017 již devět klinik. Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku.

Spolupráce začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik – dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

„Vedením kliniky je pověřen Karel Sláma, který převzal primariát po svém otci, emeritním primáři Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem krajského pracoviště pro 1,5 milionu obyvatel bude i nadále zajišťovat jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky,“ přiblížil předseda představenstva Krajské zdravotní, Jiří Novák.

Krajská zdravotní společně s univerzitou usiluje o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.

„Děkuji vedení univerzity za spolupráci při ustavení kliniky, děkuji primáři, všem lékařům, sestrám, pomocnému personálu za příkladnou práci,“ dodal předseda představenstva Krajské zdravotní.

K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák. A rektor univerzity Martin Balej informoval o dosavadních a nejbližších chystaných krocích v přípravě výstavby objektů fakulty v areálu ústecké nemocnice.

„Bereme to skutečně velmi vážně. Do této chvíle jsme během asi jednoho roku činnosti získali zhruba miliardu finančních prostředků z evropských fondů. A podpora Ústeckého kraje je letos v takové intenzivní míře, ve které historicky nikdy nebyla. Směřujeme ji do přípravy zdravotnického personálu, studentů na Fakultě zdravotnických studií,“ řekl Martin Balej.

Kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mají stěžejní důležitost rovněž pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem.

„Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.  To, zatím, bohužel, není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik,“ uvedl Zdeněk Havel, děkan fakulty.

„Vybavení specializované ORL ambulance umožňuje vyšetření sluchu, dále vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté  dispenzarizují onkologické pacienty, provádějí také preventivní prohlídky a v rámci ambulantního ošetření i chirurgické výkony. Z operačních výkonů provádějí zejména onkologické operace. Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin. Specialisté ORL ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty. Odstraňují také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách. Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Od ledna 2012 byla otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu. Odborníci se zde věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu. Mezi další prováděné výkony patří roboticky asistované zákroky systémem Da Vinci (např. zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení). Pomocí moderní endoskopické věže zde provádějí zákroky na nosu a vedlejších nosních dutinách. Věnují se i dětské ORL problematice, např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd,“ popisuje činnost mluvčí nemocnice.

Již třetí desetiletí mají čeští specialisté z oboru ORL spjato Ústí nad Labem s podzimní celostátní konferencí. Třiadvacet let akci organizoval dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Karel Sláma. Jako projev uznání jeho práce nese konference od roku 2015 název „Slámův den“. V tradici pokračuje i jeho syn. Letos se koná již po čtyřiadvacáté, tentokrát ve dnech 12. a 13. října jako „Německo-české ORL dny – Slámův den“.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*