V Ústí nově vyšetřují pacienty s cévními mozkovými onemocněními setrněji


Lékařští specialisté Krajské zdravotní využívají novou vyšetřovací metodu pro pacienty s cévními mozkovými onemocněními.

V ústecké Masarykově nemocnici neurochirurgická s radiologickou klinikou a neurologickým oddělením zavedly do klinické praxe novou vyšetřovací metodu, kvantitativní MR angiografii (qMRA), která poskytne přehlednou 3D vizualizaci mozkových cév a zároveň umožní zjistit množství průtoku krve jednotlivými mozkovými cévami v mililitrech za minutu. Takové informace nebylo možno doposud získat jinak, než invazivním vyšetřením. 

„Metoda bude využívána dominantně u tří skupin pacientů s cévními onemocněními mozku: u pacientů po cévní mozkové příhodě v oblasti mozečku či mozkového kmene, u pacientů s uzávěrem jedné nebo obou krkavic a u pacientů s diagnostikovanou neprasklou mozkovou výdutí. Zvláště u prvních dvou skupin tato metoda pomoci v rozhodnutí, zdali jsou tito pacienti kandidáty k operační léčbě či nikoliv. Tato metoda zpřesňuje dosud používané diagnostické postupy a u pacientů po cévní mozkové příhodě je to zatím jediná takto použitelná diagnostika,“ vysvětlil Martin Sameš, přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

„Zakoupený software opět významně zvyšuje úroveň sekundární prevence u pacientů s cévní mozkovou příhodou a představuje další krok ve snaze poskytovat těmto pacientům v rámci komplexního cerebrovaskulárního centra opravdu maximální dostupnou zdravotní péči,“ zhodnotil přínos nové vyšetřovací metody David Černík, vedoucí Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče v Ústí nad Labem.

„Stanovení množství protékající krve v cévách je nová informace, kterou jsme dosud při tomto typu vyšetření neměli k dispozici. Toto funkční vyšetření doplní již dostupné výsledky, a to bez nutnosti invazivního zákroku,“ uvedl Filip Cihlář, přednosta ústecké radiologické kliniky .

Nákup SW NOVA za cenu tíměř 3,5 milionu korun, který vyšetření qMRA umožňuje, Krajská zdravotní financovala z vlastních zdrojů a třista ticíci přispěla Nadace ČEZ.

Ústecké Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní patří k nejaktivnějším centrům v České republice. V počtu mechanických trombolýz provádí nejvíce výkonů v počtu na jeden milion obyvatel v ČR. „Vezmeme-li v úvahu, že nejvíce trombolýz se provádí v Německu a České republice, pak výkonnost ústeckého centra patří k nejlepším na světě. Podobně je to v oblasti chirurgie mozkových aneurysmat a operací karotid. Požadovaný nový software pro qMRA posune naše prestižní a výkonné centrum na ještě vyšší úroveň. V dalších letech budeme inspirací pro další Komplexní cerebrovaskulární centra v České republice a v zahraničí v zavedení této moderní technologie,“ je přesvědčen profesor Sameš.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*