Výstava Horní města Krušných hor prodloužena


Ústecký kraj společně s krajskými muzei pokračuje v podpoře nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam UNESCO. V loňském roce připravil pro veřejnost putovní výstavu s názvem Horní města Krušných hor. K této výstavě se 18. ledna v 17 hodin uskuteční ve výstavní síni teplického zámku přednáška Jiřího Šlajsny Historie horních měst v Krušných horách/Východní Krušnohoří. Vstup na přednášku je zdarma.

„Přednáška se zabývá základní historií těžby rud v Krušných horách od raného středověku v souvislosti s osídlením. Hlavní důraz je kladen na horní města východního Krušnohoří. Kromě těžby se přednáška zabývá i následovným vývojem až do 20. století v souvislosti s tzv. novými řemesly. Důraz klade na fenomén krajkářství, prýmkařský, plátenictví, rukavičkářství, puškařství, bylinkářství, těžbu rašeliny a pálení vápna či výrobu kobaltové barvy,“ popisuje Vlasta Tichá z teplického muzea.

Výstava představuje důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly významný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje. Výstava je dvoujazyčná, v českém a německém jazyce a k vidění bude až do 28. ledna ve III. výstavní místnosti teplického muzea.