Za mimořádné nasazení během pandemie covid-19 dostanou pracovníci Krajské zdravotní odměny


Pracovní nasazení zaměstnanců Krajské zdravotní v péči o pacienty s nemocí covid-19  bude oceněno.

„Poděkování bude mít formu odměn za práci během první vlny pandemie. Z dotačního programu ministerstva zdravotnictví zaměřeného na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům v pracovním poměru jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče vyplatí Krajská zdravotní každému zdravotnickému pracovníkovi 75 000 Kč, každému nezdravotnickému pracovníkovi 30 000 Kč, za uznatelné období 1. března – 31. května,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci s velkým úsilím zvládají rostoucí počet pacientů s nemocí způsobenou nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 vyžadujících hospitalizaci i v těchto dnech.

„Počet případů nového infekčního onemocnění nyní velkou rychlostí denně narůstá. A s tím také potřeba operativního navyšování standardních a intenzivních lůžek v našich nemocnicích. Profesionalita a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první linii se ukázaly již při zvládání nástupu pandemie letos na jaře. Ocenění si zaslouží všichni, kdo se starají o pacienty s nemocí covid-19, i ti, kteří se ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími nemocnicemi podílejí na koordinaci této péče. Chtěl bych jim spolu se všemi členy představenstva poděkovat a povzbudit je do dalších týdnů, které budou zásadní,“ doplnil Jiří Novák.


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*