Zahrada Čech žádá po státu úhradu škody


Na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích proběhl podzimní veletrh. Kvůli koronaviru to byla jedna z mála výstavních akcí plánovaná pro tento rok.

„Přes veškeré snahy a úsilí však výstava nedopadla dle očekávání. Na ekonomickém výsledku se podepsal značný pokles návštěvnosti.  Počet návštěvníků  byl  oproti  předešlým  rokům  poloviční,  což  přisuzujeme obecnému strachu ze současné situace, který z našeho pohledu silně podnítily mediální informace a výroky vládních činitelů v průběhu výstavy,“ uvedla ředitelka společnosti Zahrada Čech Michaela Mokrá.

Kvůli pandemii koronaviru chce výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích náhradu škody po státu. Jde o 9 milionů korun. Stejnou částku dostalo výstaviště od města. „V žádném případě nezpochybňujeme restrikce zavedené vládou, pouze uplatňujeme své právo domáhat se náhrady způsobené škody na státu, který je podle ustanovení § 36 krizového zákona povinen nahradit újmu vzniklou v příčinné souvislosti  s omezeními  vyhlášenými  podle  krizového  zákona,“ uvedl  Lukas  Wünsch,  jednatel společnosti  Zahrada  Čech.

Ředitelka Zahrady Čech dodává, že již nyní by byla existence společnosti bez dotační podpory od Města Litoměřice ohrožena, stejně tak nadcházející výstavní plány. „Takto jsme provozně zabezpečeni až do jarní sezóny 2021, pokud ovšem nebudou vydána nová opatření omezující další naši činnost.“


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*