Zaměstnanci Krajské zdravotní dostanou přidáno


Krajská zdravotní svým zaměstnancům po roce znovu přidá 10 %. K navýšení dojde hned od 1. ledna 2018. Rozhodlo o tom vedení společnosti na svém listopadovém jednání. Prostřednictvím Krajské zdravotní spravuje Ústecký kraj pět páteřních nemocnic regionu v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostu a Chomutově.

„Tento objem mzdových prostředků bude tvořen navýšením mzdových tarifů o 10 % pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Věříme, že krok, který představenstvo opakovaně provedlo, přispěje k zintenzivnění vnímání společnosti nejen odbornou veřejností jako zaměstnavatele s vysokým kreditem. A že přijetí tohoto opatření se odrazí v ještě lepším postavení Krajské zdravotní na trhu práce a ve svém důsledku přispěje ke zmírnění personální krize, s níž se české zdravotnictví již řadu let potýká,“ vyzdvihl Jiří Novák, předseda představenstva.

Dále vedení Krajské zdravotní počítá s poskytováním letos zavedených stabilizačních příplatků nelékařským zdravotnickým pracovníkům, dále například i se zlepšením odměňování u sanitářů a s úpravami, které se vážou na nově nastavenou výši minimální mzdy. O změnách v odměňování a souvisejících úpravách kolektivní smlouvy bude v nejbližších dnech vedení společnosti jednat se zástupci všech odborových organizací, které ve společnosti působí.

„Snahou představenstva je i nadále naplňovat požadavky zaměstnanců a zvyšovat příjmy tak, aby byl udržen sociální smír mezi vedením společnosti a odboráři. Proto chci také připomenout, že již dnes jsme v odměňování lékařů v rámci České republiky na prvním místě a u sester je Krajská zdravotní do třetího místa,“ dodal Jiří Novák.