Zaměstnancům Krajské zdravotní v roce 2018 znovu vzrostou mzdy


Nová podoba kolektivní smlouvy garantuje zaměstnancům Krajské desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018, stejně jako tomu bylo pro rok 2017.

„Splnit vše, co jsme v jednání s odbory slíbili, je pro vedení Krajské zdravotní velice náročné. Objem mezd v Krajské zdravotní v příštím roce naroste o 455 milionů korun. Abychom na toto dosáhli, museli jsme přijmout celou řadu zásadních opatření – i proto, že úhradová vyhláška takový nárůst mzdových tarifů z významné části nekryje. Rok 2018 bude Krajskou zdravotní velmi náročný. Budeme se snažit, abychom vše dohodnuté naplnili,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Nová kolektivní smlouva, opět s dvouletou platností, přináší pro zaměstnance stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od 1. 1. 2018 také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů.

„Podstatné je, že došlo se všemi odborovými organizacemi působícími v Krajské zdravotní k dohodě. Oceňuji garanci mzdových nárůstů, včetně kvalifikačních i časových postupů. Krajská zdravotní se řadí k prvním zdravotnickým organizacím, které navýšení o deset procent provádí. Současně jako jedni z mála nežádáme o finanční provozní podporu k případné úhradě části mzdových nákladů,“ dodal Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

Celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem se zvýší o 20 % na částku 39,6 milionu Kč.

„Spojuje nás společný cíl – zvýšit prestiž a důstojnost všech pracovníků ve zdravotnictví v očích veřejnosti. Pro odboráře jsou spokojení zaměstnanci jedním z hlavních cílů jejich práce. V současné době nedostatku lékařů a zdravotnických pracovníků je spokojený a motivovaný zaměstnanec zárukou stability a kvality odvedené práce. K tomu přispívá i podpis dodatku ke Kolektivní smlouvě, který od 1. 1. 2018 zaručuje 10% navýšení tarifní části mzdy pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní. Tento dodatek také nově upravuje úroveň minimální a zaručené mzdy,“ uvedl za odborové organizace Pavel Velký, předseda základní odborové organizace II. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

„Podepsaný dodatek ke kolektivní smlouvě zabezpečí všem zaměstnancům Krajské zdravotní růst základních mezd nejméně o 10 %. Nejméně proto, že zaměstnancům, kteří měli své základní mzdy pod úrovní minimální, nebo zaručené mzdy, se budou základní mzdy zvyšovat na tuto úroveň,“ komentovala stvrzení smlouvy podpisy zástupci obou stran Ivana Břeňková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

V rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů je například zvýšení i hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu, zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let. Zaměstnanci oblíbený příspěvek na rekreaci bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v daném roce převáděn do roku následujícího, tedy pokud zaměstnanec nevyužije příspěvek v  roce 2018, je převeden k čerpání do roku 2019 a částky se za dva roky sčítají, minimální požadované trvání rekreace pro poskytnutí příspěvku se sníží na třídenní pobyt.