Zástupci ústecké univerzity říkají „ano“ výuce němčiny na MŠ a ZŠ

Z Regionálního informačního dne (nejen) pro pedagogy; archiv UJEP
  •  

Metodické centrum CEPRONIV při katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spoluorganizovalo vzdělávací a informační akci pro učitele mateřských a základních škol, kteří se nebojí němčiny.

Říká se, že čím dříve se začne s výukou cizího jazyka, tím lépe. A jak to funguje s němčinou? Odpověď na tuto a další otázky hledala skoro čtyřicítka účastníků Regionálního informačního dne (nejen) pro pedagogy, který 26. ledna 2018 ve spolupráci s ústeckým Centrem pro podporu výuky německého jazyka CEPRONIV pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM.

Na pořadu dne byla prezentace právě probíhajícího česko-sasko-bavorského projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let a jeho dosavadních výsledků. Vysoce přínosné byly praktické ukázky jazykové animace pro nejmenší nebo modelová příprava konkrétního přeshraničního projektu. V neposlední řadě byly v rámci informačního dne představeny různé možnosti, jak financovat česko-německou spolupráci. „Nejvíce se mi líbila tvorba fiktivního společného projektu, a navíc jsem se dozvěděla o různých formách spolupráce s německými školkami a školními družinami,“ zhodnotila akci jedna z účastnic, Anna Rudlofová z 16. ZŠ v Plzni.

„Díky finanční podpoře z Evropské unie se mohou děti v zařízeních podél celé česko-německé hranice nejen hravě seznamovat se sousední zemí a jejím jazykem, ale také přímo s jejími obyvateli,“ uvedla Eva Danielová z plzeňského Tandemu. Tento projekt nabízí podporu mateřským školkám, prvnímu stupni základních škol, školním družinám a organizacím pracujícím s dětmi od 3 do
8 let.

Na závěr tohoto praktického dne s němčinou, který byl uspořádán v prostorách Filozofické fakulty UJEP, představil koordinátor hostitelského centra CEPRONIV dr. Jan Kvapil zdejší metodicko-didaktickou knihovnu obsahující i učebnice a materiály do výuky pro nejmenší, jejíž fondy jsou dostupné komukoliv i přes meziknihovní výpůjční službu.UJEP Ústí nad Labem


  •  

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*