Ze školy vzniká elitní vzdělávací centrum

Ředitel školy Tomáš Holomek a expert na robotiku Lukáš Matoušek

V křesle ředitele střední školy AGC vystřídal Jaroslava Myslivce jeho zástupce Tomáš Holomek. „S panem Myslivcem škola získala nejprve důsledného ekonoma a následně vynikajícího ředitele, který pomohl ustát hospodářskou i finanční krizi. Školu pravděpodobně zachránil geniální nápad pana Myslivce – zřídit nový, v tomto smyslu velmi lukrativní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika,“ říká nový ředitel Tomáš Holomek.

Jak dlouho působil pan Myslivec na pozici ředitele školy?

Bývalý ředitel pan Myslivec spojil téměř celou svoji profesní kariéru se školou, ve které na různých pozicích působil s krátkou pauzou od roku 1979, což do současnosti znamená zhruba 38 let. Na předchozí vedoucí pozici, jako zástupce ředitele pro věci provozně ekonomické, nastoupil v roce 1991 a po náhlém úmrtí JUDr. Josefa Dvořáka se v roce 2012 ujal postu ředitele školy. Do svého odchodu do důchodu tedy reprezentoval školu po dobu 6 let.

Co považujete za jeho největší přínos pro školu?

S panem Myslivcem škola získala nejprve důsledného ekonoma a následně vynikajícího ředitele, který pomohl ustát hospodářskou i finanční krizi. Škola se na přelomu první dekády tisíciletí musela vyrovnávat i s nepříznivým vývojem demografické křivky, protože v této době rapidně ubývali žáci, kteří ukončovali základní vzdělávání. Vlivem hospodářské krize došlo ke snížené poptávce pracovních sil a řemeslo, včetně odborného středního vzdělání s maturitou, nebylo příliš atraktivní. V této době jsme bohužel byli nuceni pro nezájem postupně ukončit nabídku oborů, jako byl Zámečník a strojní mechanik, Mechanik operátor sklářských strojů, ale například i Keramik a Malířka skla. Zájem klesal i takové obory, jako Mechanik elektrotechnik, ze kterého se později rekrutovalo zaměření Mechatronika. Pan Myslivec proto zavedl řadu nezbytných opatření a škola musela tzv. „utáhnout opasek“. Úsporný program se dotkl prakticky všech zaměstnanců i pedagogů. Školu pravděpodobně zachránil geniální nápad pana Myslivce – zřídit nový, v tomto smyslu velmi lukrativní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Díky tomu se postupně zvýšil počet žáků nad hodnotu 300, což je dostačující počet pro to, aby škola mohla sledovat trendy moderního vzdělávání a získala potřebné prostředky na další rozvoj.

S jakou představou jste převzal vedení školy?

První moje představa nebo spíše starost při nástupu do funkce ředitele školy byla především udržitelnost laťky, vysoko vyzdvižené panem Myslivcem. Ona se nakonec představa a následná realita přece jen dost liší. Vždy je třeba počítat s faktem, že tým pracovníků bude v prvních měsících srovnávat nové a staré vedení. Nikdy to nebude výhradně pozitivní euforie, ale to je potřeba ustát. Se školou sám jsem spojen již 16 let, a proto jsem měl, a stále mám, představu dost jasnou. Znám dobře školu, znám většinu pedagogů a vím, co škola potřebuje. Na rozdíl od pana Myslivce jsem mnoho let působil jako pedagog, angažoval se v oblasti mezinárodních vztahů a poslední léta jsem připravoval veškeré školní výchovně vzdělávací programy, maturitami počínaje a rozvrhem hodin konče. To jsou zkušenosti, které se v případě postupu do vrcholového vedení hodí. Je nás tu poměrně málo na to, abychom si mohli dovolit duplexní zastupitelnost. Zkušenosti z klíčových oblastí výchovně vzdělávacího procesu školy a přímé pedagogické činnosti jsou, kromě manažerských dovedností, pro ředitele školy velikou výhodou. V případě jakékoliv nenadálé události pak snadno zastoupí činnosti svého zástupce. Neumím si představit, co by se stalo v případě jeho delší nepřítomnosti v době maturit nebo závěrečných zkoušek, kdy jej administrace vytěžuje na více než 100 procent pracovního fondu a sám ředitel by neměl potřebné zkušenosti. Odpovědnost za zdárný průběh je v tomto případě pouze jedna stránka věci.

Jaké jste si vytyčil osobní cíle?

Moje osobní cíle jsou přímo spojeny s budoucností naší školy. Současná doba není pro nestátní vzdělávací instituce zrovna jednoduchá. Je třeba čelit mnoha nástrahám, které na nás uvalují legislativa i konkurenční tlak státních škol. Již od prvního okamžiku mi bylo jasné, že bude třeba vylepšit schopnosti a dovednosti v řadě oblastí, které jsem do té doby nemusel považovat za prioritní. Proto se nyní zaměřuji i na takové resorty, jako ekonomika, investice nebo strategie. Na druhou stranu, ono to ani jinak nejde. České školství je v poslední době velmi dynamické, za několik posledních let se na ministerstvu školství vystřídalo nejvíce ministrů a je zřejmé, že každý se snažil a bude snažit zavézt nové revoluční myšlenky. Školy a jejich ředitelé pak bohužel stojí před nelehkým úkolem neustále reagovat na všechny tyto změny a upravovat stávající systém tak, aby nedošlo k porušení zákona. A to je nesnadný úkol i pro ostříleného veterána školství. Nicméně před námi stojí řada dalších strategických úkolů. Především se jedná o hlubší implementaci školy do skupiny AGC. Jsme jediná škola v rámci skupiny a v současné době, kdy výrobní závody cítí akutní nedostatek odborně připravených pracovníků, to vnímám jako výzvu. Řešíme proto otevření nového maturitního oboru s posílenou odbornou přípravou, který bude vyhovovat potřebám společnosti. Chystáme se vybudovat nové, víceúčelové sportovní hřiště. Z důvodu předchozí redukce školních prostor jsme paradoxně postaveni před nezbytnost dostavby nových, modernějších učeben s potřebným vybavením. Současná doba je velmi nepříznivá pro personální zabezpečení výuky, ať již se jedná o všeobecně vzdělávací nebo odborné předměty. Trend vývoje se zastavit nedá a škola musí být schopná na tento vývoj reagovat. Proto potřebujeme získat do našeho pedagogického sboru „novou krev“, tedy odborníky, kteří se zároveň nebojí dynamičnosti změn. Pokud to všechno shrnu, je mým hlavním cílem udržet naši školu funkční, konkurenceschopnou a vybudovat z ní elitní vzdělávací centrum v trendu průmyslové revoluce 4.0. Na to všechno ovšem sám ředitel nemůže stačit, pokud nebude mít za sebou podporu kvalitního pedagogického sboru a provozních zaměstnanců. V tomto duchu jsme již budování kyber-fyzikálních systémů zahájili instalací robotického pracoviště, které nám za tímto účelem zapůjčila společnost AGC Automotive Czech a.s. Toto pracoviště je plánováno jako klíčová didaktická pomůcka pro výuku programování pomocí PLC.

Jak byste popsal typického studenta vaší školy?

Postoj žáků ke studiu i jejich chování je zpravidla odrazem rodinného zázemí. Naše škola se naštěstí svými žáky chlubit může. Umí se slušně chovat a k vážným kázeňským prohřeškům dochází jen minimálně. Pozitivní reakce a chválu na příkladné chování a reprezentaci školy v tom nejlepším slova smyslu jsme zaznamenali i z míst mimo školu. Vzhledem ke skladbě oborů, které nabízíme na trhu vzdělávání, se samozřejmě profil žáka nedá tak snadno paušalizovat. Obecně mohu říci, že typický profil je definován jednak pověstí naší školy v očích veřejnosti a také nezbytností určitého výběru žáků pro střední vzdělávání. Díky stále se rozšiřujícím PR aktivitám školy nás veřejnost vnímá jako velmi kvalitní školu, což občas působí až kontraproduktivně. Již jsem se například setkal s názorem, že studium na naší škole je příliš těžké. Tento názor sice nesdílím, ale to je individuální. V náš prospěch hovoří především to, že v evidenci na úřadu práce nemáme z dlouhodobého pohledu žádné absolventy, přestože nabízené studijní i učební obory nejsou v regionu města Teplic jedinečné. Druhé kritérium pro možnou definici profilu žáka představuje fakt, že se na naší škole vybírá příplatek za studium. To samo o sobě dál zužuje oblast uchazečů. Jinak si myslím, že se naši žáci zas tak moc neliší. Představují typického teenagera dnešní doby s obdobnými zájmy o sociálně virtuální svět, počítačové hry a sport. V tomto ohledu se u nás vzdělává poměrně mnoho sportovců, a to i vrcholových. Například před dvěma lety nám odmaturovala mistryně republiky v judu, v tomto školním roce jsme přijali prvoligovou hráčku florbalu a samozřejmě nemohu opominout naše fotbalisty. Uvedené spektrum ještě obohacují žákyně oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky, které pro změnu vynikají v kreslení, zpěvu nebo hře na hudební nástroj. Také sociální klima je na naší škole velmi dobré. Často nás navštěvují naši bývalí absolventi, protože, jak sami tvrdí, se v naší škole cítí dobře. A to je dobře.

Co považujete za největší výhody školy? Na co lákáte nové studenty?

Střední škola AGC má několik výhod. Jednou z nich je její geografická poloha. V blízkosti jsou zastávky MHD, linkových autobusů i železnice. Žáci nám standardně dojíždějí z Oseku, Duchcova, Mostu, Krupky a Ústí nad Labem. Neobvyklé destinace nejsou ani Chomutov nebo Děčín. Pro ty skutečně přespolní nabízíme možnost ubytování v domově mládeže. Další výhodou je samozřejmě vazba na FK Teplice. Celkem se u nás vzdělává okolo 50 mladých fotbalistů. S ohledem na velikost se prezentujeme spíše jako škola rodinného typu, díku čemu jsme schopni přistupovat k našim žákům více individuálně. Pravidelně pro ně vyhlašujeme konzultační hodiny, organizujeme kroužky a rozvrh hodin přizpůsobujeme potřebám sportovního klubu. Kvůli sportovcům jsme také vytvořili zcela nový systém klasifikace, který umožňuje lépe využívat denní rozvrh k dalším aktivitám, aniž by to muselo mít zásadní dopad na pololetní vysvědčení. Jako člen skupiny AGC pak máme možnost nabízet exkurze do závodů společnosti, včetně preference letních studentských brigád. Před několika lety jsme získali titul fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a naši žáci tak mají přístup k laboratořím a vybavení na fakultě. Kromě toho jsme akreditovaným střediskem pro testování v oblasti digitální gramotnosti na počítači, takže nabízíme možnost získat za zvýhodněných podmínek mezinárodní certifikát ECDL. Výuku pro informatiky jsme postupně rozvedli do opravdu velké šířky nad rámec státního vzdělávacího programu, přičemž žáci mají pro většinu odborných předmětů zdarma k dispozici elektronické učebnice. Kromě toho každý náš žák obdrží, po dobu studia, oprávnění k instalaci kancelářského balíku Office 365 až na tři počítače, včetně vlastního prostoru na tzv. „cloudu“ a osobní školní účet. Pokud se budeme bavit o školném, které není nijak vysoké, i v tomto případě nabízíme v závislosti na prospěchu možnou slevu. Například v loňském školním roce nám absolvovalo ročník 30 žáků s vyznamenáním. Náborové aktivity, zaměřené na základní školy, realizujeme na základě informací o budoucím uplatnění. A to není rozhodně málo. Ve spojení se skupinou AGC otevíráme zcela nové pojetí náborů, kdy nabízíme možnost zařazení do stipendijního programu. To se týká především oboru Informační technologie a nově připravovaného oboru Mechanik elektrotechnik. Pro elektrikáře každoročně připravujeme možnost odborného výcviku na pracovištích našich sociálních partnerů a pro žákyně předškolní pedagogiky jsme pro změnu navázali velmi těsnou spolupráci s řadou mateřských škol a domů dětí a mládeže. Nabídek na spolupráci je rozhodně více než dost, protože jsme všem během velmi krátké doby předvedli solidní jednání a spolehlivost. V rámci možností posíláme vybrané žáky na odborné stáže do zahraničí, účastníme se celé řady vědomostních a dovednostních soutěží i sportovních utkání. S obecním úřadem v Görlitz připravujeme program pro uplatnění našich mateřinek v Německu. Pravdou je, že samotní uchazeči z devátých tříd základních škol se řídí spíš recenzemi od svých spolužáků a přátel na sociálních serverech a problematika uplatnitelnosti na trhu práce zajímá jejich rodiče. Z toho důvodu propagujeme náborové video nikoliv jako přehlídku oborů a strohých informací o budoucím profesním uplatnění, ale jako výsledek studentského projektu, který si sami naši žáci navrhli a natočili. Jsem toho názoru, že takto oslovíme právě tu pravou skupinu mladých lidí. Ostatně staří fachmani vždycky říkali – dobrá a poctivá práce reklamu nepotřebuje. A to tak trochu platí dodnes.

 


Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*